Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Eiropas Solidaritātes korpuss

Eiropas Solidaritātes korpuss?

Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai jaunieši varētu veikt brīvprātīgo darbu vai piedalīties projektos, kuri organizēti pašu valstī vai ārzemēs un kuru mērķis ir palīdzēt kopienām un iedzīvotājiem Eiropā.

Šī korpusa dalībniekiem vajadzēs pieņemt un ievērot tā uzdevumu un principus.

Jaunieši var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusā, sākot no 17 gadiem, bet projektos vari sākt piedalīties tikai no 18 gadiem. Dalība projektos ir iespējama līdz 30 gadu vecumam.

Pēc tam, kad veikta vienkārša reģistrācijas procedūra, Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki var tikt atlasīti un uzaicināti piedalīties dažādos projektos, kā dabas katastrofu un to seku novēršana, palīdzība patvēruma meklētājiem vai iedzīvotājiem, kuriem tā ir vajadzīga, lai atrisinātu dažādas sociālas problēmas.

Eiropas Solidaritātes korpusa organizēto projektu ilgums ir divi līdz divpadsmit mēneši. Visbiežāk tie tiks īstenoti Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Vairāk par Eiropas Solidaritātes korpusu [Bieži jautājumi]

Ir interese?

Vēlies sevi pārbaudīt vai veltīt sevi citiem? Reģistrējies tūlīt pat Eiropas Solidaritātes korpusā!

Noklikšķini uz zemāk redzamās pogas, lai sāktu reģistrēšanos. Lai maksimāli atvieglinātu reģistrēšanās procedūru, vari reģistrēties, izmantojot sociālā tīkla kontu, vai izveidot kontu sistēmā “EU Login”. Skatīt mūsu politiku datu aizsardzības jomā.

Koronavīruss: ietekme uz “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa mobilitātes aktivitātēm

• Komisija pilnībā respektē visus ierobežošanas pasākumus, kuri pašreiz tiek veikti valstu līmenī. Komisija arī saprot, ka minētie pasākumi var ietekmēt studentu, skolēnu, brīvprātīgo un citu personu dalību “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusā. 
• Pašreizējās situācijas dēļ atsevišķi dalībnieki vai nu nevar aizbraukt no mājām, vai arī no apmeklētās valsts nevar atgriezties mājās. Šajā nenoteiktajā un mainīgajā laikā daļa vecāku nemaz neļauj saviem bērniem ceļot.
• Reaģējot uz to, mēs programmas īstenošanā piemērojam vislielāko elastību, kādu vien pieļauj piemērojamais tiesiskais regulējums. 
• Esam devuši norādījumus “Erasmus+” valstu aģentūrām, ka tās var izmantot nepārvaramas varas klauzulas. Līdz ar to aģentūras varēs novērtēt iespēju akceptēt papildu izmaksas līdz pat dotācijas maksimālajai summai. Turklāt tās varēs plānotos pasākumus atlikt līdz pat 12 mēnešiem katrā projektā. Arī valstu iestādes ir informētas.
• Mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdzi situācijai un noteiksim papildu pasākumus, ja tādi būs vajadzīgi.
• Jautājumi un atbildes par “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa darbību Covid-19 pandēmijas apstākļos pieejamas te.