Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Europees Solidariteitskorps

Wat is het Europees Solidariteitskorps?

Het Europees Solidariteitskorps is een nieuw initiatief van de Europese Unie dat jongeren de kans biedt om in eigen land of elders in Europa vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen.

Jongeren die willen deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moeten zich akkoord verklaren met en houden aan de missie en beginselen.

Je kunt je aanmelden voor het Europees Solidariteitskorps zodra je 17 wordt, maar je kunt pas aan de slag als je 18 jaar of ouder bent. Het Europees Solidariteitskorps is toegankelijk voor iedereen onder de 30.

Aanmelden is simpel. Als je account compleet is, kun je worden geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan allerlei projecten, zoals het voorkomen van natuurrampen en de wederopbouw na een ramp, hulp verlenen in asielzoekerscentra of helpen sociale problemen in bepaalde wijken op te lossen.

Projecten van het Europees Solidariteitskorps kunnen twee tot twaalf maanden duren. In de meeste gevallen vinden de projecten plaats in een land van de Europese Unie.

Meer informatie over het Europees Solidariteitskorps (Veelgestelde vragen)

Belangstelling?

Als je wel wat voelt voor een uitdaging en andere mensen wil helpen, kom dan bij het Europees Solidariteitskorps!

Klik op de knop hieronder om je aan te melden. Dat kan heel eenvoudig met je account van de meeste sociale media of met een EU Login account. Lees onze privacyregels.

Coronavirus: Gevolgen voor Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps

• De Commissie staat volledig achter alle inperkingsmaatregelen die momenteel in vrijwel alle landen worden genomen. En de Commissie begrijpt dat deze maatregelen gevolgen kunnen hebben voor de plannen van studenten, leerlingen, vrijwilligers en anderen in het kader van Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps. 
• Momenteel kunnen sommigen niet vertrekken naar hun bestemming, en anderen kunnen niet terugkomen uit hun gastland. Door de onzekerheid verbieden sommige ouders hun kinderen om te vertrekken.
• We hebben begrip voor de bezorgdheid en zullen daarom de regels van het programma binnen de grenzen van de wetgeving zo flexibel mogelijk toepassen. 
• We hebben de nationale agentschappen van Erasmus+ de instructie gegeven dat zij zich mogen beroepen op “overmacht”. Hierdoor mogen zij alle extra kosten tot het toegestane maximum accepteren. Het geeft de agentschappen ook de vrijheid om geplande activiteiten maximaal 12 maanden uit te stellen. Ook de nationale overheden zijn geïnformeerd.
• We volgen deze situatie op de voet en zullen zo nodig extra maatregelen nemen.
Vragen en antwoorden over Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps tijdens de coronapandemie.