Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Evropský sbor solidarity

Co je evropský sbor solidarity?

Jde o novou iniciativu EU, která mladým lidem umožní věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník v rámci projektu ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy.

Mladí lidé, kteří se do evropského sboru solidarity chtějí zapojit, musí vyjádřit souhlas s jeho posláním a zásadami, jimiž se budou muset řídit.

Do evropského sboru solidarity se mohou zaregistrovat osoby starší 17 let, nicméně projektu se mohou zúčastnit až po dosažení 18 let. Do projektů realizovaných v rámci evropského sboru solidarity se mohou zapojit mladí lidé do 30 let.

Poté co se do evropského sboru solidarity zaregistrujete, můžete být vybráni k účasti na různých projektech. Můžete například pomáhat při odvracení přírodní katastrofy nebo při odstraňování jejích následků, poskytovat pomoc ve střediscích pro uchazeče o azyl či v komunitách s nejrůznějšími sociálními problémy.

Projekty podporované v rámci evropského sboru solidarity trvají od 2 do 12 měsíců. Projekty se zpravidla realizují na území Evropské unie.

Další informace o evropském sboru solidarity [Časté dotazy]

 

Chcete si účast v evropském sboru solidarity vyzkoušet?

Pokud vás tato iniciativa oslovila a máte zájem pomáhat ostatním, můžete se do evropského sboru solidarity přihlásit již dnes!

Stačí kliknout níže a zaregistrovat se Nejjednodušší způsob registrace je přes sociální média, případně pomocí účtu u služby „EU Login“. Informace o naší politice ochrany osobních údajů.

 

Vliv šíření koronavirové nákazy na mobilitu v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity

• Evropská komise plně respektuje všechna opatření, která v současné době přijímají členské státy EU. Zároveň si je vědoma toho, že tato opatření mohou ovlivnit účast studentů, žáků, dobrovolníků a dalších osob na programu Erasmus+ a v Evropském sboru solidarity. 
• Za současné situace nemohou někteří účastníci vycestovat z domovské země nebo se tam naopak vrátit. Někteří rodiče proto svým dětem nedovolují cestovat.
• Z naší strany se v mezích právního rámce snažíme o maximální flexibilitu. 
• Zaslali jsme národním agenturám programu Erasmus+ pokyny, že mohou uplatnit klauzule týkající se „vyšší moci“. Budou tak moci schválit dodatečné náklady až do maximální výše grantu nebo odložit plánované aktivity u každého projektu až o 12 měsíců. Informovali jsme rovněž vnitrostátní orgány.
• Situaci pozorně monitorujeme a v případě potřeby přijmeme další opatření.
• Otázky a odpovědi týkající se aktivit v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity s ohledem na pandemii COVID-19 najdete zde.