Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Европейски корпус за солидарност

Какво представлява Европейският корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа.

Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат неговите мисия и принципи и да се придържат към тях.

Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, ако сте навършили 17 години, но не можете да започнете работа по проект до навършването на 18 години. В проектите на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на възраст до 30 години.

След приключване на процеса на регистрация участниците в Европейския корпус за солидарност могат да бъдат поканени да се присъединят към широк кръг проекти, например за предотвратяване на природни бедствия или възстановяване след тях, помощ в центрове за бежанци или вземане на мерки във връзка с различни социални въпроси в дадени общности.

Продължителността на проектите, подкрепяни от Европейския корпус за солидарност, е от 2 до 12 месеца. Обикновено те ще се провеждат в страните от Европейския съюз.

Повече информация за Европейския корпус за солидарност [ЧЗВ]

 

Заинтригувахме ли ви?

Ако търсите предизвикателство и искате да се посветите на подпомагането на други хора, присъединете се към Европейския корпус за солидарност още днес!

Щракнете върху бутона по-долу, за да започнете процеса на регистрация. За максимално улеснение можете да се регистрирате чрез профила си в социална медия или да си създадете профил в EU Login.Вижте каква е политиката ни за защита на данните.

 

Коронавирус: последици за дейностите за мобилност в рамките на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност

• Комисията изцяло спазва всички ограничителни мерки, които понастоящем се прилагат на национално равнище. Освен това Комисията разбира, че тези мерки могат да се отразят върху участието на студенти, ученици, доброволци и други лица в мобилността по програмата „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. 
• С оглед на настоящото положение някои участници или не са в състояние да пътуват от основното си място на пребиваване, или не могат да се върнат там от мястото, където се намират. Поради тази несигурност някои родители не позволяват на децата си да пътуват.
• Във връзка с тази несигурност при изпълнението на програмата ние проявяваме максималната гъвкавост, която приложимата правна уредба ни позволява. 
• Изпратихме на националните агенции по програма „Еразъм+“ насоки, в които се посочва, че те могат да се позовават на клаузите за форсмажорни обстоятелства. Това ще им позволи да оценят възможността за приемане на допълнителни разходи до максималния размер на безвъзмездните средства. То може също така да им даде възможност да отложат планираните дейности с до 12 месеца за всеки проект. Информирали сме и националните органи.
• Следим много внимателно ситуацията и ще предприемем всички допълнителни мерки, които могат да се окажат необходими.
• Въпроси и отговори относно дейностите в рамките на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност в светлината на пандемията от COVID-19 са достъпни тук.