Om kåren

Är du mellan 18 och 30 och söker möjligheter och vill göra nytta i samhället, i eller utanför EU?

Det kan du göra med finansiering och hjälp från Europeiska solidaritetskåren, som ger unga en chans att delta i projekt som gynnar samhället, antingen utomlands eller i hemlandet. 

Att delta i solidaritetskåren kan bli en inspirerande och lärorik erfarenhet, och dessutom en möjlighet att skapa förändring samtidigt som du utvecklar dina kunskaper och färdigheter. 

Vad kan du göra?

Du kan välja mellan 

  • volontärarbete
  • praktik (praktik kan i år finansieras med budgeten från det tidigare programmet, men tänk på att praktikdelen inte längre finns med i det nya programmet för 2021–2027) 
  • jobb (jobb kan i år finansiers med budgeten från det tidigare programmet, men tänk på att jobbdelen inte längre finns med i det nya programmet för 2021–2027)
  • lokala solidaritetsprojekt 

Projekten kan handla om många olika områden – utbildning, medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö och naturskydd, migration, kultur och mycket annat. 

Hur går det till?

Europeiska solidaritetskårens finansiering ges i form av bidrag till organisationer genom ansökningsomgångar. 

Du som vill delta måste registrera sig på Europeiska solidaritetskårens portal. På portalen kan kårmedlemmar och bidragsberättigade organisationer hitta varandra.

Vem ansvarar för kåren?

Europeiska solidaritetskåren sköts av EU-kommissionen.

Den genomförs på fältet av en rad olika organ:

Senaste möjligheterna inom Europeiska solidaritetskåren

Senaste nytt