Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Europejski Korpus Solidarności

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Młodzi ludzie uczestniczący w Europejskim Korpusie Solidarności muszą zaakceptować jego misję i zasady. i zobowiązać się działać w zgodzie z nimi

Rejestrować się mogą osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. W korpusie mogą uczestniczyć osoby w wieku do 30 lat.

Po zakończeniu procedury rejestracji członkowie korpusu mogą być wybierani i zapraszani do udziału w szerokiej gamie projektów takich jak: pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym i odbudowa w następstwie klęsk, pomoc w ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl czy rozwiązywanie problemów społecznych w różnych społecznościach.

Projekty wspierane przez Europejski Korpus Solidarności mogą trwać od dwóch do dwunastu miesięcy. Zwykle są one realizowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności[Najczęściej zadawane pytania]

Jesteś zainteresowany?

Jeśli jesteś gotowy na wyzwanie i chcesz pomagać innym ludziom, przystąp do Europejskiego Korpusu Solidarności już dziś!

Kliknij na przycisk poniżej, aby rozpocząć proces rejestracji. Możesz zarejestrować się za pomocą swojego konta w serwisie społecznościowym lub założyć konto w systemie „EU Login”. Nasza polityka ochrony danych.

Koronawirus: Jak pandemia wpływa na realizację programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności?

• Komisja popiera wszystkie aktualnie stosowane w krajach UE środki ograniczające rozprzestrzenianie się koronowirusa. Komisja rozumie również, że takie środki mogą zaważyć na udziale studentów, uczniów, wolontariuszy itp. w programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności. 
• W obecnej sytuacji niektórzy uczestnicy nie mogą wyjechać ze swojego kraju, a inni powrócić z miejsca, gdzie biorą udział w programie. W tej atmosferze niepewności niektórzy rodzice nie pozwalają swoim dzieciom na podróż.
• W związku z wieloma znakami zapytania staramy się podchodzić do realizacji programu w sposób jak najbardziej elastyczny, o ile pozwalają nam na to obowiązujące przepisy. 
• Poinformowaliśmy krajowe agencje zarządzające programem Erasmus+, że mogą powoływać się na klauzule o sile wyższej. Pozwoli to agencjom oszacować, czy będą mogły zaakceptować dodatkowe koszty nieprzekraczające maksymalnej kwoty dotacji. Co więcej, agencje będą mogły przesunąć zaplanowane działania w ramach każdego projektu o nie więcej niż 12 miesięcy. Jesteśmy również w kontakcie z organami krajowymi.
• Bardzo uważnie śledzimy bieżącą sytuację i zastosujemy wszelkie dodatkowe środki, które mogą okazać się niezbędne.
• Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w związku z pandemią COVID-19 dostępne są tutaj.