Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Young person icon
Mladi

Več informacij o tem, kako sodelovati, se registrirati in dostopati do svojega osebnega računa


Organisation icon
Organizacije

Več informacij o tem, kako sodelovati in dostopati do portala za organizacije


O enoti

Ste stari od 18 do 30 let in iščete možnost, da bi pomagali širši skupnosti v Evropi in zunaj nje?

Finančna sredstva in podpora evropske solidarnostne enote pomagajo mladim, da sodelujejo v projektih, ki koristijo skupnostim bodisi v domači državi ali v tujini. 

Sodelovanje v teh projektih navdihuje in krepi samozavest ter daje priložnost, da nekaj spremenite na bolje in hkrati razvijate svoje spretnosti in kompetence. 

Torej kaj lahko storite?

Lahko se prijavite za: 

  • prostovoljstvo
  • pripravništvo (pripravništva, financirana iz proračuna prejšnjega programa, se bodo letos še izvajala, vendar opozarjamo, da bodo v novem programu za obdobje 2021–2027 ukinjena) 
  • zaposlitve (zaposlitve, financirane iz proračuna prejšnjega programa, se bodo letos še izvajala, vendar opozarjamo, da bodo v novem programu za obdobje 2021–2027 ukinjene)
  • lokalne solidarnostne projekte 

Te dejavnosti so lahko na različnih področjih – izobraževanje in usposabljanje, državljanstvo in demokratična udeležba, varstvo okolja in narave; migracije, kultura in številna druga področja. 

Kakšen je postopek?

Evropska solidarnostna enota zagotavlja organizacijam nepovratna sredstva prek razpisov za zbiranje predlogov. 

Mladi, ki želijo sodelovati v takih dejavnostih, se morajo registrirati na portalu evropske solidarnostne enote. Prek portala evropske solidarnostne enote se lahko mladi in organizacije, ki se jim dodelijo nepovratna sredstva, povežejo in izvajajo dejavnosti.

Kdo vodi enoto?

Evropsko solidarnostno enoto upravlja Evropska komisija.

Na terenu njene dejavnosti izvajajo številni organi:

Najnovejše možnosti napotitve evropske solidarnostne enote

Zadnje novice