Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.

Οι νέοι που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να αποδέχονται και να σέβονται την αποστολή και τις αρχές του Σώματος.

Μπορείς να εγγραφείς στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αν είσαι 17 ετών, αλλά για να συμμετάσχεις σε ένα πρόγραμμα πρέπει να είσαι τουλάχιστον 18 ετών. Στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να συμμετέχουν άτομα 30 ετών το πολύ.

Αφού ολοκληρώσουν μια απλή διαδικασία εγγραφής, οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να επιλεγούν για να συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόληψη φυσικών καταστροφών ή την αποκατάσταση μετά από καταστροφές, την παροχή βοήθειας σε κέντρα αιτούντων άσυλο, ή την αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων.

Τα προγράμματα που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης διαρκούν από δύο έως δώδεκα μήνες. Υλοποιούνται, κατά κανόνα, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [Συχνές ερωτήσεις]

 

Ενδιαφέρεσαι;

Αν θέλεις να ανταποκριθείς σε μια πρόκληση και να αφοσιωθείς στο να βοηθάς άλλα άτομα, δήλωσε σήμερα συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης!

Πάτησε το παρακάτω κουμπί για να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής. Για να γίνει η διαδικασία όσο το δυνατόν ευκολότερη, μπορείς να εγγραφείς μέσα από τον λογαριασμό σου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή να δημιουργήσεις έναν λογαριασμό μέσω του EU Login.  Μάθε για την πολιτική μας περί προστασίας δεδομένων.

Επιδημία COVID-19: Επιπτώσεις για τις δραστηριότητες κινητικότητας του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

• Η Επιτροπή σέβεται πλήρως όλα τα μέτρα περιορισμού που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η Επιτροπή κατανοεί ότι τα μέτρα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών, εθελοντών και άλλων στις δράσεις κινητικότητας του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 
• Η σημερινή κατάσταση σημαίνει ότι ορισμένοι συμμετέχοντες είτε δεν μπορούν να ταξιδέψουν από τη χώρα τους είτε δεν μπορούν να επιστρέψουν από τον τόπο υποδοχής τους. Η αβεβαιότητα αυτή ωθεί επίσης ορισμένους γονείς να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να ταξιδέψουν.
• Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αβεβαιότητες, εφαρμόζουμε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην υλοποίηση του προγράμματος, εντός των ορίων του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου. 
• Έχουμε εκδώσει οδηγίες για τους εθνικούς οργανισμούς Erasmus+, σύμφωνα με τις οποίες οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να επικαλούνται ρήτρες «ανωτέρας βίας». Έτσι θα μπορούν να αξιολογούν τη δυνατότητα έγκρισης πρόσθετων δαπανών μέχρι ένα ανώτατο ποσό επιχορήγησης. Θα μπορούν επίσης να αναβάλουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες έως και 12 μήνες ανά έργο. Παράλληλα, ενημερώνονται επίσης οι εθνικές αρχές.
• Παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγυς και θα λάβουμε κάθε πρόσθετο μέτρο που ενδεχομένως χρειαστεί.
• Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, υπό τις συνθήκες της πανδημίας COVID-19, θα βρείτε εδώ.