Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Europeiska solidaritetskåren

Vad är den europeiska solidaritetskåren?

Den europeiska solidaritetskåren är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa.

Alla som går med i kåren måste lova att arbeta efter dess mål och principer.

Du kan anmäla dig till den europeiska solidaritetskåren när du är 17 år, men du måste ha fyllt 18 för att få börja i ett projekt. Du får delta i kåren tills du är 30.

När du har anmält ditt intresse kan du komma att bjudas in till olika projekt. Det kan handla om att förebygga naturkatastrofer eller bygga upp förstörda områden, hjälpa till i mottagningscentrum för asylsökande eller arbeta med olika sociala frågor i ditt lokalsamhälle.

Projekten kan pågå i mellan två och tolv månader, för det mesta i ett EU-land.

Vanliga frågor om Europeiska solidaritetskåren

 

Låter det intressant?

Vill du ha en utmaning och hjälpa andra människor? Gå med i den europeiska solidaritetskåren redan i dag!

Klicka på knappen nedan för att anmäla dig. Logga in med ett av dina konton på sociala medier, eller skapa ett EU Login-konto. Läs om hur vi skyddar dina personuppgifter.

 

Coronaviruset – konsekvenser för utbyten och projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

• EU-kommissionen respekterar helt de åtgärder som de olika länderna inför. Vi inser att åtgärderna kan få konsekvenser för studenter, elever, volontärer och andra som deltar i Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. 
• I nuläget kan vissa deltagare inte resa iväg och andra kan inte återvända hem från utlandet. Osäkerheten gör också att vissa föräldrar inte låter sina barn resa iväg.
• Vi försöker att tillämpa så flexibla villkor som möjligt, inom gränsen för vad regelverket tillåter. 
• Vi har informerat de nationella programkontoren om att de kan använda klausulerna för force majeure. Det innebär att programkontoren kan godta ytterligare kostnader upp till ett högsta bidragsbelopp. De kan också skjuta upp planerad verksamhet i upp till 12 månader för varje projekt. Ländernas myndigheter är också informerade.
• Vi följer noga händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
• Läs gärna våra svar på vanliga frågor om hur coronapandemin påverkar Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.