Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Euroopa solidaarsuskorpus

Mis on Euroopa solidaarsuskorpus?

Euroopa solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mille abil luuakse noortele võimalused kas oma koduriigis või välismaal vabatahtlikus tegevuses osalemiseks või sellistes projektides töötamiseks, mis on suunatud Euroopa kogukondadele ja inimestele.

Kõik Euroopa solidaarsuskorpuses osalevad noored peavad nõustuma selle eesmärkide ja põhimõteteganing neid järgima.

Saad end registreerida Euroopa solidaarsuskorpuses, kui oled 17-aastane, kuid projektis osaleda saad alates 18. eluaastast. Euroopa solidaarsuskorpuse projektid on avatud kuni 30-aastastele noortele.

Pärast lihtsat registreerimistoimingut saab osalejaid valida erinevatesse projektidesse, mis on seotud näiteks loodusõnnetuste ennetamise või katastroofijärgse taastamistööga, abistamisega varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuses või kogukondades erinevate sotsiaalküsimustega tegelemisega.

Euroopa solidaarsuskorpuse poolt toetatavad projektid võivad kesta 2–12 kuud. Üldjuhul on nende asukohaks Euroopa Liidu liikmesriigid.

Lisateave Euroopa solidaarsuskorpuse kohta (KKK)

 

Kas oled huvitatud?

Kui soovid end proovile panna ja pühendada end teiste inimeste aitamisele, siis liitu juba täna Euroopa solidaarsuskorpusega!

Klõpsa alloleval nupul ja alusta registreerimistoimingut. Toimingu hõlbustamiseks, saad registreeruda oma sotsiaalmeedia konto kaudu või luua kasutajakonto EU Logini abil. Tutvuge meie andmekaitse põhimõtetega.

 

Koroonaviirus – mõju programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse liikuvusmeetmetele

• Li liikmesriigid on koroonaviiruse tõkestamiseks võtnud eri meetmeid. Komisjon arvestab võetud meetmetega ja mõistab, et need võivad mõjutada programmis „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalevate üliõpilaste, õpilaste, vabatahtlike ja teiste liikumisvõimalusi.
• Praegune olukord tähendab, et mõned osalejad ei saa kas alustada kavandatud reisi oma koduriigist või neil pole võimalik sihtriigist koju tagasi pöörduda. Mõned lapsevanemad ei lase ebakindla olukorra tõttu lastel reisile minna.
• Sellise ebakindlusega toimetulekuks on komisjon programmi rakendamisel nii paindlik kui kohaldatav õigusraamistik võimaldab.
• Komisjon on andnud programmi „Erasmus+“ riiklikele esindustele suunised selle kohta, et tekkinud olukorda on lubatud käsitada vääramatu jõuna. See annab riiklikele esindustele võimaluse kaaluda lisakulude kandmist toetuse maksimaalse summa piires. Samuti võib seeläbi olla võimalik kavandatud tegevusi projektipõhiselt kuni 12 kuu võrra edasi lükata. Teavitatud on ka riikide ametiasutusi.
• Komisjon jälgib olukorda tähelepanelikult ja võtab vajaduse korral täiendavaid meetmeid.
• Küsimused ja vastused programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuse kohta COVID-19 pandeemia tingimustes leiate siit.