Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Pripravništvo v delegaciji EU pri Združenih narodih

A picture
© European Commission
Te zanima delo pri Evropski uniji in Organizaciji združenih narodov hkrati? Postani pripravnik v delegaciji EU pri Združenih narodih v New Yorku. Pozanimaj se, kakšen je postopek.

EU ima status opazovalke v OZN. Delegacija EU sodeluje z OZN praktično pri vseh vidikih njenega delovanja: oblikovanju politik, prizadevanjih za mir, zagotavljanju humanitarne pomoči itd.

 

Vrste dela

Kot pripravnik delegacije EU boš spremljal delo organov OZN, denimo Varnostnega sveta, Generalne skupščine in različnih odborov ter Ekonomskega in socialnega sveta.

V sodelovanju z uradniki v delegaciji boš pripravljal poročila in obvestila za Komisijo v Bruslju in njene delegacije po vsem svetu.

 

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo:

  • imeti državljanstvo EU,
  • imeti dokončano vsaj triletno univerzitetno izobrazbo, po možnosti s področja političnih ved, ekonomije, razvojnih študij, okoljskih študij ter prava o človekovih pravicah in humanitarnega prava,
  • tekoče govoriti angleško,
  • imeti polno zdravstveno in nezgodno zavarovanje, veljavno v ZDA in Kanadi.

Žal ne sprejemajo prijav mladih, ki so že opravljali pripravništvo ali so delali več kot 6 tednov za institucijo ali organ EU.

 

Kako se prijaviti

Izpolni prijavnico in jo pošlji koordinatorju za pripravništvo. Preveri, ali si prijavi priložil vse zahtevane dokumente: izpolnjeno prijavnico, svoj življenjepis, motivacijsko pismo in reference sedanjih ali nekdanjih univerzitetnih profesorjev in delodajalcev.

 

Roki za prijavo

Delegacija vsako leto razpiše 3 prostovoljska pripravniška mesta za obdobje od 3 do 6 mesecev. Informacije o prihodnjih prijavnih rokih so na voljo na spletišču delegacije EU pri OZN.

Objavljeno: tor, 07/05/2013 - 15:21


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!