Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Stáž v delegácii EÚ pri OSN

A picture
© European Commission
Vďaka stáži v delegácii EÚ pri OSN v New Yorku teraz môžete pracovať súčasne pre EÚ a OSN. Prečítajte si ako.

EÚ má v rámci OSN štatút stáleho pozorovateľa. Jej zastúpenie spolupracuje s OSN prakticky vo všetkých oblastiach jej činnosti: v oblasti rozvojových politík, budovania mieru, humanitárnej pomoci a ďalších.

 

Aká je náplň práce interného stážistu?

Interní stážisti na zastúpení EÚ sledujú prácu orgánov OSN, ako napr. Bezpečnostnej rady, Valného zhromaždenia a jej rôznych výborov, ako aj Hospodárskej a sociálne rady.

Spolupracujú s úradníkmi delegácie, vypracúvajú návrhy správ a informácií pre ústredie Komisie v Bruseli a jej delegácie vo svete.

 

Môžete sa prihlásiť?

Podmienky:

  • musíte byť občanom EÚ;
  • musíte byť absolventom minimálne bakalárskeho vysokoškolského štúdia najlepšie v odbore politické vedy, ekonómia, rozvojové štúdiá, environmentálne štúdiá, ľudské práva a humanitárne právo;
  • musíte plynulo ovládať angličtinu;
  • musíte mať komplexné zdravotné a úrazové poistenie platné v USA a Kanade.

O miesto stážistu sa nemôžete uchádzať v prípade, že ste už absolvovali stáž alebo pracovali v niektorej z inštitúcií EÚ alebo jej orgánov počas viac ako 6 týždňov.

 

Ako sa prihlásiť?

Vyplňte prihlášku a pošlite ju koordinátorovi stáže. Uistite sa, že vaša prihláška zahŕňa vyplnený formulár žiadosti, životopis, motivačný list a odporúčania súčasných alebo bývalých profesorov alebo zamestnávateľov.

 

Pozor na termíny!

Zastúpenie ponúka dobrovoľnícke stáže v 3 termínoch počas roka v trvaní od 3 do 6 mesiacov. Pre informácie o najbližšom termíne si pozrite webovú lokalitu Európska únia @ OSN.

Dátum uverejnenia: ut., 07/05/2013 - 15:17


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!