Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Praktika ELi delegatsioonis ÜRO juures

A picture
© European Commission
Nüüd võid töötada ELi ja ÜRO heaks ühekorraga, olles praktikal ELi delegatsioonis ÜRO juures New Yorgis. Loe, kuidas.

ELil on ÜRO juures alalise vaatleja staatus. ELi delegatsioon teeb ÜROga koostööd praktiliselt kõigis selle tegevusvaldkondades: arengupoliitika, rahutagamine, humanitaarabi jne.

 

Mida sa praktikandina teed?

ELi delegatsioonis praktikal olles jälgid ÜRO selliste asutuste tööd, nagu Julgeolekunõukogu, Peaassamblee ja selle erinevad komiteed ning Majandus- ja Sotsiaalnõukogu.

Töötades kõrvuti delegatsiooni ametnikega, koostad sa aruandeid ja briifinguid komisjoni peakorterile Brüsselis ning teistele komisjoni delegatsioonidele maailmas.

 

Kes saavad kandideerida?

Kandideerimiseks pead:

  • olema ELi kodanik
  • olema lõpetanud vähemalt 3-aastase ülikoolikursuse, eelistatavalt politoloogia, majanduse, arengu-uuringute, keskkonnauuringute või inimõiguste/humanitaarõiguse valdkonnas
  • valdama inglise keelt
  • omama täielikku ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustust, mis kehtib USAs ja Kanadas.

Kahjuks ei saa sa taotlust esitada juhul, kui oled juba ELi institutsioonis või asutuses praktikal olnud või töötanud kauem kui kuus kuud.

 

Kuidas kandideerida?

Täida taotlusvorm ja saada see praktikakoordinaatorile. Kontrolli üle, et sinu taotluses oleksid täidetud taotlusvorm, CV ja kaaskiri ning soovitused praegustelt või endistelt õppejõududelt või tööandjatelt.

 

Pea silmas tähtaegu!

Delegatsioonis on kolm vabatahtliku praktika võimalust aastas, mis on 3–6-kuulised. Järgmise taotluste esitamise tähtaja saad teada siit: European Union @ United Nations.

 

Avaldatud: Teisip, 07/05/2013 - 15:07


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!