Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Πρακτική άσκηση στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στον ΟΗΕ

A picture
© European Commission
Σήμερα μπορείτε να εργαστείτε για την ΕΕ και τον ΟΗΕ ταυτόχρονα, κάνοντας πρακτική άσκηση στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Δείτε πώς.

Η ΕΕ έχει καθεστώς Μόνιμου Παρατηρητή στον ΟΗΕ. Η αντιπροσωπεία της συνεργάζεται με τον ΟΗΕ σχεδόν σε κάθε τομέα δραστηριότητάς του: διαμόρφωση πολιτικών, οικοδόμηση ειρήνης, ανθρωπιστική βοήθεια κ.ά.

 

Τι θα κάνετε ως ασκούμενος;

Ως ασκούμενος στην αντιπροσωπεία της ΕΕ θα παρακολουθείτε τις εργασίες οργάνων του ΟΗΕ, όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Γενική Συνέλευση και οι διάφορες επιτροπές του, καθώς και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο.

Θα συνεργάζεστε με τους υπαλλήλους της αντιπροσωπείας, συντάσσοντας εκθέσεις και ενημερωτικά σημειώματα για τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και τις αντιπροσωπείες της σε όλο τον κόσμο.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Για να υποβάλετε αίτηση απαιτείται:

  • να είστε υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ
  • να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 έτη σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, κατά προτίμηση στους εξής κλάδους: πολιτικές επιστήμες, οικονομικά, σπουδές στον τομέα της ανάπτυξης, περιβαλλοντικές σπουδές και δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων/ανθρωπιστικό δίκαιο
  • να μιλάτε με ευχέρεια την αγγλική γλώσσα
  • να έχετε πλήρη ιατρική ασφάλιση και ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος, με ισχύ στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Δυστυχώς, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εάν έχετε ήδη εργαστεί ως υπάλληλος ή ασκούμενος σε κάποιο από τα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ για διάστημα μεγαλύτερο των 6 εβδομάδων.

 

Πώς να υποβάλετε αίτηση;

Συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης και στείλτε το στον Συντονιστή Ασκουμένων. Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος της αίτησής σας περιλαμβάνει την αίτηση συμπληρωμένη, το βιογραφικό σας, μια συνοδευτική επιστολή και συστάσεις από τους σημερινούς ή παλιούς καθηγητές ή εργοδότες σας.

 

Προσέξτε τις προθεσμίες!

Η αντιπροσωπεία προσφέρει 3 περιόδους εθελοντικής πρακτικής άσκησης διάρκειας από 3 έως 6 μήνες. Για να μάθετε πότε λήγει η επόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε τον ιστότοπο European Union @ United Nations.

 

Δημοσιεύθηκε: Τρ, 07/05/2013 - 15:05


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!