Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Staże w delegacji Unii Europejskiej przy ONZ

A picture
© European Commission
Teraz możesz jednocześnie pracować dla UE i ONZ – dzięki stażom w delegacji Unii Europejskiej przy ONZ w Nowym Jorku. Dowiedz się, jak to zrobić.

Unia Europejska posiada status stałego obserwatora przy ONZ. Jej delegacja współpracuje z ONZ praktycznie w każdej dziedzinie: opracowywania polityk, działań pokojowych, pomocy humanitarnej i innych.

 

Czym będziesz się zajmować?

Jako stażysta w delegacji UE będziesz śledzić prace organów ONZ, takich jak Rada Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne i jego różne komitety, a także Rada Gospodarcza i Społeczna.

Pracując razem z urzędnikami z Delegacji będziesz sporządzać sprawozdania i streszczenia dla Wysokiego Przedstawiciela Komisji w Brukseli oraz dla Delegacji Komisji na całym świecie.

 

Kto się kwalifikuje?

Aby ubiegać się o staż musisz:

  • być obywatelem UE,
  • mieć ukończone co najmniej trzyletnie studia na poziomie uniwersyteckim, najlepiej na kierunku nauki polityczne, ekonomia, rozwój, ochrona środowiska albo prawo (prawa człowieka, pomoc humanitarna),
  • posiadać płynną znajomość języka angielskiego,
  • posiadać pełne ubezpieczenie zdrowotne i NNW, ważne w USA i Kanadzie.

Nie możesz niestety ubiegać się, jeżeli kiedykolwiek odbyłeś już staż lub pracowałeś w dowolnej instytucji europejskiej lub organie UE dłużej niż 6 tygodni.

 

Jak się zgłosić?

Wypełnij formularz wniosku i wyślij do Koordynatora staży. Upewnij się, że twoje zgłoszenia zawiera wypełniony formularz wniosku, CV, list motywacyjny i referencje od obecnego lub byłego profesora lub pracodawcy.

 

Pamiętaj o terminach!

Delegacja oferuje trzy bezpłatne staże w ciągu roku trwające od 3 do 6 miesięcy. Więcej informacji na temat najbliższego terminu składania wniosków znajduje się na stronie European Union @ United Nations.

Opublikowane: wt., 07/05/2013 - 14:52


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie