Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

FN-praktik om mänskliga rättigheter

A picture
© United Nations
Vill du hjälpa till att värna de mänskliga rättigheterna? Då kan du praktisera på FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna i Schweiz under 2–6 månader.

Vad får du göra?

Som praktikant på FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna får du

 • forska om människorättsfrågor
 • skriva analyser och rapporter
 • hjälpa till vid möten
 • delta i fältoperationer och hjälpa till med andra uppgifter i kommittén.

 

Vem kan söka?

För att få söka måste du

 1. vara inskriven på en forskarutbildning (eller motsvarande) under hela praktikperioden
 2. kunna få visum och ha möjlighet att resa till FN i Schweiz
 3. kunna täcka kostnaderna för resa, boende och uppehälle
 4. ha en sjukförsäkring för din vistelse i Schweiz, ett läkarintyg som visar att du är frisk och intyg på att du är inskriven på en forskarutbildning eller motsvarande
 5. tala flytande engelska och/eller franska.

 

Hur söker jag?

Skicka in din praktikansökan tillsammans med de handlingar som krävs. Du kan läsa mer om hur du söker och vad som krävs på FN-kommitténs webbplats.

 

Deadline

Det finns två ansökningsomgångar varje år:

 • För praktikperioden juli–december ska ansökan vara inne senast den 30 april.
 • För praktikperioden januari–juni ska ansökan vara inne senast den 31 oktober.

Ansökningar utanför dessa perioder kan också godtas i vissa fall.

Praktikperioderna är på 2–6 månader.

 

Publicerad: Tis, 07/05/2013 - 14:39


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!