Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Trainee-opphold

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Trainee-opphold er trolig den beste måten å gjøre seg kjent med arbeidslivet på og samtidig få praktisk erfaring og tilegne deg ferdigheter som du kan bruke i en fremtidig karriere.

Trainee-opphold er korte opplæringsperioder, fra 3 måneder til 1 år, som vanligvis utføres etter endt studium, men før du får din første jobb. I enkelte tilfeller må du kanskje gjennomføre et trainee-opphold for å kunne uteksamineres.

Dette er din mulighet til å ta i bruk kunnskapene du har tilegnet deg under utdannelsen, i en reell jobbsituasjon. Under alle trainee-opphold skal du eksponeres for et yrkesrelatert område, et bransjeområde eller et karriereområde som har et klart fokus, og som innebærer at du skal fullføre et spesifikt prosjekt. Dine oppgaver og det forventede læringsmålet skal formuleres i en skriftlig trainee-avtale.

 

Alle trainee-opphold følger imidlertid ikke disse retningslinjene. Derfor har det europeiske ungdomsforumet laget et utkast til et charter for turnus- og læretid. Hensikten med dokumentet er å etablere juridiske kvalitetskriterier for trainee-opphold og gi signal til leverandører om å overholde kvalitetsstandardene.

 

Uansett om du er hjemme eller i utlandet, i internasjonale organisasjoner, offentlige institusjoner eller private bedrifter, finnes det mange trainee-stillinger både i og utenfor Europa. Hos Eurodesk finner du et oppdatert liste over alle slike trainee-muligheter.

Publisert: Tir, 23/04/2013 - 09:53


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!