Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Η πρακτική άσκηση είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να εξοικειωθείτε με την αγορά εργασίας και να αποκτήσετε εμπειρία και δεξιότητες για τη μελλοντική σταδιοδρομία σας.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι μαθησιακές εμπειρίες προσωρινού χαρακτήρα, από 3 μήνες έως 1 έτος, συνήθως μετά την αποφοίτηση, αλλά πριν από την πρώτη σας δουλειά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελεί προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου σας.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης σάς δίνεται δυνατότητα να εφαρμόσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Χάρη στην πρακτική άσκηση θα μπορέσετε να εστιάσετε σε ένα επάγγελμα, κλάδο ή επαγγελματική σταδιοδρομία ενώ θα κληθείτε να ολοκληρώσετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Τα καθήκοντά σας και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να περιγράφονται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης.

 

Ωστόσο, οι γενικές αυτές γραμμές δεν ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις πρακτικής άσκησης. Γι' αυτό, το Ευρωπαϊκό φόρουμ νεολαίας έχει εκπονήσει έναν Χάρτη για μια ποιοτική πρακτική άσκηση και μαθητεία. Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στη θέσπιση νομικών ποιοτικών κριτηρίων για την πρακτική άσκηση και καλεί όσους την προσφέρουν να αναλαμβάνουν δέσμευση για την ποιότητά της.

 

Στη χώρα σας ή στο εξωτερικό, σε διεθνείς οργανισμούς, ή οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπάρχουν πολλές δυνατότητες πρακτικής άσκησης, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Το Eurodesk σάς παρέχει επικαιροποιημένο κατάλογο τέτοιων δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης.

 

Δημοσιεύθηκε: Τρ, 23/04/2013 - 09:50


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!