Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Możliwości odbycia stażu

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Praktyki są chyba najlepszą metodą, by poznać środowisko pracy oraz zdobyć doświadczenie i umiejętności, które przydadzą nam się w życiu zawodowym.

Praktyki mogą trwać od 3 miesięcy do roku − z reguły odbywają się po uzyskaniu dyplomu i przed podjęciem pierwszej pracy. Jednak na niektórych kierunkach studiów odbycie praktyk jest niezbędne do uzyskania dyplomu.

Chodzi o to, aby zastosować w miejscu pracy to, czego nauczyliśmy się na studiach. Praktyka powinna oferować kontakt z określonym zawodem, sektorem lub dziedziną, powinna mieć konkretny cel i wyraźnie określać projekt, który masz zrealizować.  Twoje zadania i to, czego powinieneś się nauczyć podczas praktyki, powinno zostać zapisane w pisemnej umowie.

 

Jednak nie wszystkie praktyki przebiegają zgodnie z tymi wytycznymi – dlatego Europejskie Forum Młodzieży opracowało Kartę jakości praktyk i przyuczania do zawodu. Celem tego dokumentu jest ustanowienie kryteriów jakości dotyczących praktyk i zmobilizowanie firm przyjmujących praktykantów do przestrzegania norm jakości.

 

W kraju i za granicą, w organizacji międzynarodowej, instytucji publicznej czy w firmie prywatnej − istnieje wiele możliwości odbycia praktyk, w Europie i na całym świecie. Aktualna lista programów praktyk jest dostępna na stronie sieci Eurodesk.

Opublikowane: wt., 23/04/2013 - 09:35


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie