Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Praktikavõimalused

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Praktika on tõenäoliselt parim viis töömaailmaga tutvumiseks. See annab sulle võimaluse omandada kogemusi ja oskusi oma tulevaseks karjääriks.

Praktikandiks olemine annab lühiajalise töökogemuse üldjuhul pärast õpingute lõpetamist, kuid enne sinu esimest töökohta. Tavaliselt kestab see kolmest kuust kuni aastani. Mõnel juhul on aga praktika läbimine kooli lõpetamise tingimuseks.

Praktika käigus saad rakendada õpingute ajal omandatud teadmisi  reaalses tööelus. Iga praktika peaks sulle võimaldama kokkupuudet ameti, tööstus- või töövaldkonnaga ja sellel peaks olema selge rõhuasetus ning konkreetne projekt, mille pead teostama. Sinu ülesanded ning oodatavad õpitulemused peaksid olema määratletud kirjalikus praktikalepingus.

 

Kuna aga kõigi praktikakohtade puhul neid juhiseid ei järgita, on Euroopa Noortefoorum koostanud kvaliteetseid praktika- ja õpipoisikohti käsitleva harta. Dokumendi eesmärk on kehtestada praktikakohtadele seaduslikud kvaliteedikriteeriumid ning selles kutsutakse praktikavõimaluste pakkujaid üles järgima kvalieedistandardeid.

 

Kas kodu- või välismaal, rahvusvahelises organisatsioonis, riigiasutuses või eraettevõttes – praktikavõimalusi on palju nii Euroopas kui ka väljaspool seda. Eurodesk annab sulle ajakohase nimekirja kõigist praktikavõimalustest.

Avaldatud: Teisip, 23/04/2013 - 09:34


Tweet Button: 

Lingid


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!