Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Kas oled huvitatud universumist?

A picture
© European Space Agency
Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) pakub erinevaid praktikavõimalusi ESA liikmes- ja partnerriikidest pärit noortele. Uuri, milline neist on sinu jaoks sobivaim?

Praktika noortele ülikoolilõpetajatele (YGT)

YGT (Young Graduate Trainees) programm võimaldab üheaastast tasustatud praktikat rahvusvahelises ja mitmekultuurilises keskkonnas. Kaetakse ka osalejate reisi- ja tervishoiukulud. YGT annab sulle väärtusliku kogemuse kosmosemissioonide kavandamise ja teostamise valdkonnas. Praktikandina on sinulgi vastutav roll projekti teostamises ning sind toetab ESA poolt määratud juhendaja.

Vabad praktikakohad tehakse agentuuri veebisaidil teatavaks iga aasta novembri keskpaigas. Aasta jooksul võidakse avaldada ka täiendavaid praktikavõimalusi, seega tasub silmad lahti hoida.

Praktikakoha taotlemiseks pead olema äsja omandanud kõrghariduse või olema viimase kursuse üliõpilane tehnilisel või teaduserialal. Samuti pead olema mõne ESA liikmesriigi või selle partnerriigi kodanik.

Kandideerimiseks täida veebipõhine taotlusvorm, mis avaldatakse koos iga vaba praktikakoha teatega, ning lisa oma CV ja kaaskiri. Pane tähele, et võid saata ainult ühe veebipõhise taotlusvormi.

 

Teadusstipendiumid doktoriõppe lõpetanutele

ESA pakub noortele teadlastele ja inseneridele võimaluse teha kaks aastat uurimistööd erinevates kosmoseteaduse ning kosmoserakenduste ja -tehnoloogiaga seotud valdkondades.

Kandideerimiseks pead olema hiljuti omandanud doktorikraadi kosmosega tihedalt seotud erialal ning olema mõne ESA liikmes- või partnerriigi kodanik.

Võid oma taotluse esitada millal tahes, kuid taotluste hindamine algab tavaliselt oktoobris.

Saada oma taotlusvorm, CV, avaldatud väljaannete loend, soovitused, doktorikraadi kinnitav tunnistus ja oma uurimisprojekti üksikasjalik kirjeldus aadressil temp.htr@esa.int.  

 

Praktika üliõpilastele

Kui oled veel üliõpilane, on sul võimalus läbida osana oma õpingutest 3–6-kuuline praktika Euroopa Kosmoseagentuuris. Need praktikakohad ei ole tasustatud ning on mõeldud nii tehniliste kui ka mittetehniliste erialade üliõpilastele.

Praktikakoha taotlemiseks peaksid olema oma bakalaureuseõpingute lõppjärgus või magistriõpingute esimeses pooles muu hulgas matemaatika, inseneriteaduse, füüsika, loodusteaduste, infotehnoloogia, õigusteaduse või finantsalal.

Täida veebipõhine taotlusvorm ja saada see e-postiga mõnele ESA põhiasutustest.  Peaksid saatma ka oma CV ja kaaskirja selle kohta, miks sa soovid ESA-s töötada.

Avaldatud: Neljap, 25/04/2013 - 15:08


Tweet Button: 

Lingid


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!