Senast kontrollerat: 24/01/2019

Statligt anställda utomlands

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Du räknas som statligt anställd utomlands om du

Om du däremot arbetar i värdlandet för en lokal offentlig institution utan att vara medborgare i landet räknas du som migrerande arbetstagare.

Se till att ta reda på

Vanliga frågor

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: