Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 13/09/2017

Štátni zamestnanci a práca v zahraničí

Za štátneho zamestnanca pracujúceho v zahraničí budete považovaný, ak:

  • ste štátny zamestnanec krajiny EÚ, ktorý bol vyslaný do inej krajiny (napr. na veľvyslanectvo, konzulát alebo iný úrad v zahraničí),
  • poprípade pracujete ako štátny zamestnanec v jednej krajine, ale zo súkromných dôvodov žijete (máte svoj trvalý pobyt) v inej.

Ak však vo vašej hostiteľskej krajine pracujete pre miestny verejný orgán, pričom nie ste štátnym príslušníkom danej krajiny, budete považovaný za cezhraničného pracovníka.

Informujte sa:

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo