Pēdējā pārbaude: 07/06/2019

Valsts ierēdņi ārvalstīs

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Jūs uzskata par valsts ierēdni ārvalstīs, ja uz jums attiecas viens no šiem gadījumiem:

Ja turpretim jūs strādājat uzņēmējas valsts vietējā valsts sektora iestādē, nebūdams šīs valsts pilsonis, jūs uzskata par migrējošu darba ņēmēju.

Noteikti noskaidrojiet,

Bieži uzdotie jautājumi

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: