Pēdējā pārbaude : 20/09/2018

Valsts ierēdņi ārvalstīs

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

  • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsen
  • ES publikācijas par "Brexit"
  • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"en

Jūs uzskata par valsts ierēdni ārvalstīs, ja uz jums attiecas viens no šiem gadījumiem:

Ja turpretim jūs strādājat uzņēmējas valsts vietējā valsts sektora iestādē, nebūdams šīs valsts pilsonis, jūs uzskata par migrējošu darba ņēmēju.

Noteikti noskaidrojiet,

Bieži uzdotie jautājumi

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: