Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 13/09/2017

Državni službenici u inozemstvu

Smatrat će vas se državnim službenikom u inozemstvu u sljedećim slučajevima:

  • ako ste državni službenik u državi članici i upućeni ste na rad u drugu državu (u veleposlanstvo, konzulat ili drugu službenu ustanovu)
  • ili ako radite kao državni službenik u jednoj državi, ali zbog privatnih razloga živite (imate stalno boravište) u drugoj.

Međutim, ako u svojoj novoj državi radite za lokalno tijelo javnog sektora, a niste državljanin te države, smatrat će vas se radnikom migrantom.

Obavezno provjerite:

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje