Podnikání
Poslední kontrola: 24/01/2019

Státní zaměstnanci pracující v zahraničí

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

Za státního zaměstnance v zahraničí budete považováni, pokud:

Pokud však pracujete v hostitelské zemi pro místní veřejnoprávní orgán, aniž byste byl státním příslušníkem dané země, budete považováni za migrujícího pracovníka.

Ujistěte se:

Časté otázky

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: