Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 15/03/2018

Státní zaměstnanci pracující v zahraničí

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

  • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
  • Publikace EU týkající se brexituEnglish
  • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Za státního zaměstnance v zahraničí budete považováni, pokud:

  • pracujete ve státní správě některé ze zemí EU a jste vysláni do zahraničí (na velvyslanectví, konzulát či jinou státní institucí v zahraničí)
  • nebo pracujete jako státní úředník v jedné zemi, ale z osobních důvodů žijete (máte trvalé bydliště) v zahraničí.

Pokud však pracujete v hostitelské zemi pro místní veřejnoprávní orgán, aniž byste byl státním příslušníkem dané země, budete považováni za migrujícího pracovníka.

Ujistěte se:

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství