Podnikanie
Posledná kontrola: 18/02/2020

Prístup k pracovným miestam vo verejnom sektore

Týka sa vás brexit?

Ako občan EÚ (alebo občan Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska) máte právo pracovať v inej krajine EÚ vrátane verejného sektora (napríklad vo verejnej správe alebo v štátnych podnikoch).

Ak ste občanom Chorvátska, vaše právo pracovať v niektorých krajinách EÚ môže byť dočasne obmedzené.

Krajiny EÚ môžu aj naďalej vyhradiť určité pracovné miesta pre svojich občanov, avšak len v záujme:

Zvyčajne ide o pracovné miesta v diplomatických službách, ozbrojených silách, polícii a bezpečnostných zložkách, justícii alebo daňových orgánoch. Pokiaľ však v týchto prípadoch nejde o výkon verejnej moci, musia mať občania EÚ možnosť uchádzať sa o tieto pozície. Napríklad administratívne miesta alebo pozície v oblasti technickej podpory nie je možné vyhradiť len pre občanov danej krajiny.

Je možné, že na získanie pracovného miesta vo verejnom sektore budete potrebovať úradné uznanie kvalifikácie v krajine, v ktorej chcete pracovať.

Vo vašej novej krajine sa nemôže vašej odbornej praxi pripisovať nižšia váha len preto, že ste ju nadobudli v inom členskom štáte, ak ide o:

Príbeh

Vaša prax sa započíta

Elisa, ktorá pracovala 10 rokov ako učiteľka, sa presťahovala z Francúzska do Talianska. Jej kvalifikácia síce bola v Taliansku uznaná, ale dĺžku jej odbornej praxe talianske orgány neuznali a stanovili jej najnižšiu mzdu.

Ak sa v Taliansku posudzuje odborná spôsobilosť a určuje platová trieda na základe započítanej odbornej praxe,Taliansko musí rovnako zohľadniť porovnateľnú prax dosiahnutú v inom členskom štáte.

Pozrite aj:

Uznávanie odborných kvalifikácií

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: