Ostatnio sprawdzono: 18/02/2020

Dostęp do miejsc pracy w sektorze publicznym

Skutki brexitu

Zasady i warunki przedstawione na tej stronie mają zastosowanie co najmniej do 31 grudnia 2020 r.:

  • Obywatele UE wciąż mają pełny dostęp do brytyjskiego rynku pracy i zachowują wszystkie prawa przysługujące pracownikom na mocy przepisów UE;
  • Obywatele Wielkiej Brytanii wciąż mają pełny dostęp do unijnego rynku pracy i zachowują wszystkie prawa przysługujące pracownikom na mocy przepisów UE.

Jeżeli masz problem z wyegzekwowaniem swoich praw, skorzystaj z naszej pomocy.

Jako obywatel UE masz prawo do podjęcia pracy w innym kraju UE, także w sektorze publicznym — to znaczy w spółkach będących własnością państwa, organach administracji rządowej i instytucjach publicznych.

Twoje prawo do pracy w niektórych krajach UE może być tymczasowo ograniczone, jeśli jesteś obywatelem Chorwacji.

Kraje UE mogą nadal rezerwować pewne stanowiska wyłącznie dla swoich obywateli, ale tylko wówczas gdy wiążą się one:

Zwykle są to stanowiska w służbie dyplomatycznej, siłach zbrojnych, policji, siłach bezpieczeństwa, sądach i organach skarbowych. Jednak nawet w tych obszarach stanowiska niezwiązane ze sprawowaniem władzy publicznej muszą pozostać otwarte dla innych obywateli UE. Ze sprawowaniem takiej władzy nie są związane na przykład funkcje administracyjne i wsparcia technicznego, a zatem żaden kraj nie może zarezerwować takich stanowisk wyłącznie dla własnych obywateli.

Aby podjąć pracę w sektorze publicznym, możesz potrzebować oficjalnego uznania Twoich kwalifikacji w kraju, w którym chcesz się zatrudnić.

Władze tego kraju nie mogą traktować Twojego doświadczenia zawodowego jako mniej wartościowego tylko dlatego, że zostało zdobyte w innym kraju, kiedy podejmują decyzję dotyczącą:

Prawdziwa historia

Twoje doświadczenie w UE musi być brane pod uwagę

Elisa pochodzi z Francji. Przez 10 lat pracowała tam jako nauczycielka, a następnie przeprowadziła się do Włoch. Uznano tam jej kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, jednak władze włoskie potraktowały ją jako osobę rozpoczynającą pracę i zaklasyfikowały ją do najniższych grup zaszeregowania i wynagrodzenia.

Jeśli we Włoszech kategorię zaszeregowania i wynagrodzenie nauczycieli ustala się z uwzględnieniem liczby lat doświadczenia zawodowego, tamtejsze władze muszą uznać doświadczenie zawodowe Elisy zdobyte w innym kraju UE.

Zobacz również:

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: