Pēdējā pārbaude: 18/02/2020

Darba iespējas valsts sektorā

Vai jūs skar “Brexit”?

Šajā lapā izklāstītie noteikumi ir spēkā vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim:

  • ja esat ES pilsonis, jums joprojām ir pilnībā pieejams Apvienotās Karalistes darba tirgus un jums joprojām ir visas darba ņēmēja tiesības, ko paredz ES regulējums;
  • ja esat Apvienotās Karalistes pilsonis, jums joprojām ir pilnībā pieejams ES darba tirgus un jums joprojām ir visas darba ņēmēja tiesības, ko paredz ES regulējums.

Ja jums radušās grūtības panākt, lai jūsu tiesības ievēro, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Ja esat ES pilsonis, jums ir tiesības strādāt citās ES dalībvalstīs, tostarp arī valsts un pašvaldību sektorā. Piemēram, drīkstat strādāt valstij piederošos uzņēmumos, valsts iestādēs un struktūrās.

Ja esat Horvātijas pilsonis, var gadīties, ka dažās ES valstīs jūsu tiesības tur strādāt pagaidām vēl ir ierobežotas.

ES dalībvalstis joprojām dažus amatus drīkst paturēt tikai saviem pilsoņiem, tomēr tās drīkst tā rīkoties tikai tad, ja

Parasti šādi ierobežojumi ir diplomātiskajā dienestā, armijā, policijā, aizsardzības spēkos, tiesībsargājošajās un nodokļu iestādēs. Tomēr arī šajās iestādēs amatiem, kas nav saistīti ar valsts varas īstenošanu, jābūt pieejamiem arī citu ES dalībvalstu pilsoņiem. Piemēram, ja darbs ir administratīvs vai saistīts ar tehniskās palīdzības sniegšanu, nevis ar valsts varas īstenošanu, šādu amatu valsts nedrīkst paturēt tikai saviem pilsoņiem.

Lai dabūtu darbu valsts vai pašvaldības iestādē, jums, iespējams, vispirms jāpanāk, lai tiktu atzīta jūsu profesionālā kvalifikācija valstī, kur vēlaties strādāt.

Jūsu jaunā mītnes valsts nedrīkst jūsu darba pieredzi novērtēt sliktāk tikai tāpēc, ka to esat ieguvis citā ES dalībvalstī. Tas attiecas, piemēram, uz situācijām, kad tās

Piemērs no dzīves

Citā ES dalībvalstī gūta darba pieredze ir no svara

Francijas pilsone Elīza pirms pārcelšanās uz Itāliju bija nostrādājusi 10 gadus par skolotāju Francijā. Itālijā atzina viņas kvalifikāciju (tiesības strādāt par skolotāju), tomēr Itālijas iestādes viņu šajā darbā uzskatīja par iesācēju un piešķīra viņai viszemāko pakāpi un algu.

Tā kā Itālijā amata pakāpi un algu nosaka, ņemot vērā profesijā nostrādāto gadu skaitu, Itālijas iestādēm ir pienākums Elīzas darba pieredzi, kas iegūta citā ES dalībvalstī, pilnībā pielīdzināt Itālijā gūtai pieredzei.

Lasiet arī:

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: