Available languages:

Nazadnje pregledano: 18/01/2018

Davek na dohodek v tujini – Slovenija

Zaposleni

Obdavčeni dohodki v Sloveniji

 • Ste rezident Slovenije. V Sloveniji boste plačali davek na dohodek iz vseh virov.
  Pogoji: živite v državi – tu je vaš glavni naslov ali sedež gospodarske dejavnosti – ali v njej prebivate več kot 183 zaporednih dni v davčnem letu (koledarskem letu).
 • Prebivate v Sloveniji, vendar ste davčni rezident v drugi državi. Plačali boste davek na dohodek, ki ga zaslužite v Sloveniji.
  Pogoji: v Sloveniji prebivate najmanj 183 dni v kateremkoli zaporednem 12-mesečnem obdobju; preverite veljavne sporazume o izogibanju dvojnega obdavčevanja – pogoji in izjeme so opredeljeni v nacionalni zakonodaji in veljavnih sporazumih o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
 • Prejemate dohodek iz drugih držav EU. Poskrbite, da ne boste plačali davka na isti dohodek dvakrat.

Davčna stopnja

Dohodninske stopnje za leto 2016 (napoved za odmero 2017)

Dohodninski razred

Letni dohodek

Stopnja

1

do 8 021 €

16 %

2

8 021–20 400 €

27 %

3

20 400–48 000 €

34 %

4

48 000–70 907 €

39 %

5

nad 70 907 €

50 %

Pri izračunu obdavčljivega dohodka upoštevajte nadomestila in olajšave za izdatke, do katerih ste upravičeni.

Način plačila in roki

Delodajalec odbije davek na dohodek in socialne prispevke od plače.

Napoved za odmero dohodnineen je treba vsako leto oddati do 31. marca.

Pritožba

Na odločbo o odmeri dohodnine se lahko najprej pritožite na krajevnem davčnem uradu in nato na ministrstvu za finance.

V odločbi o odmeri davka je podrobneje navedeno, kje in kako se lahko pritožite.

Povezave

Ministrstvo za finance RS

Finančna uprava Republike Slovenije

Samozaposleni

Obdavčeni dohodki v Sloveniji

 • Ste rezident Slovenije. V Sloveniji boste plačali davek na dohodek iz vseh virov.
  Pogoji: živite v državi – tu je vaš glavni naslov ali sedež gospodarske dejavnosti – ali v njej prebivate več kot 183 zaporednih dni v davčnem letu (koledarskem letu).
 • Prebivate v Sloveniji, vendar ste davčni rezident v drugi državi. V tem primeru boste plačali davek samo na dohodek, ki ste ga zaslužili v Sloveniji.
  Pogoji: v Sloveniji prebivate najmanj 183 dni v kateremkoli zaporednem 12-mesečnem obdobju; preverite veljavne sporazume o izogibanju dvojnega obdavčevanja – pogoji in izjeme so opredeljeni v nacionalni zakonodaji in veljavnih sporazumih o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
 • Prejemate dohodek iz drugih držav EU. Poskrbite, da ne boste plačali davka na isti dohodek dvakrat.

Davčna stopnja

Dohodninske stopnje za leto 2016 (napoved za odmero 2017)

Dohodninski razred

Letni dohodek

Stopnja

1

do 8 021 €

16 %

2

8 021–20 400 €

27 %

3

20 400–48 000 €

34 %

4

48 000–70 907 €

39 %

5

nad 70 907 €

50 %

Pri izračunu obdavčljivega dohodka upoštevajte nadomestila in olajšave za izdatke, do katerih ste upravičeni.

Način plačila in roki

Dohodnino je treba:

 • plačati vsak mesec ali vsake tri mesece vnaprej
 • vsako leto morate vložiti napoved za odmero dohodnine do 31. marca (razen če zaslužite manj od določenega najnižjega zneska)

Pritožba

Na odločbo o odmeri dohodnine se lahko najprej pritožite na krajevnem davčnem uradu in nato na ministrstvu za finance.

V odločbi o odmeri davka je podrobneje navedeno, kje in kako se lahko pritožite.

Povezave

Ministrstvo za finance RS

Finančna uprava Republike Slovenije

Glej osnovne informacije o tem področju

Daj to stran v skupno rabo: