Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 18/01/2018

Dane z príjmov v zahraničí – Slovensko

Som zamestnanec

Ktoré príjmy podliehajú na Slovensku dani z príjmu?

 • Žijete na Slovensku minimálne 183 po sebe idúcich dní v priebehu 12 mesiacov? V tom prípade by ste mali na Slovensku zaplatiť daň z príjmov získaných nielen v SR, ale aj v zahraničí.
 • Žijete na Slovensku počas obdobia kratšieho než 183 po sebe nasledujúcich dní? Potom tu platíte len daň z príjmov získaných na Slovensku.
 • Máte príjmy z iných krajín EÚ? Informujte sa na daňovom úrade a vyhnite sa dvojitému zdaneniu.

Aká bude výška dane?

Sadzby dane z príjmu za rok 2016 (daňové priznanie v roku 2017)

Daňové pásmo

Ročný príjem

Sadzba

1

do 35 022 EUR

19 %

2

nad 35 022 EUR

25 %

Pri výpočte svojho zdaniteľného príjmu nezabudnite zohľadniť dávky a odpočítateľné položky, ak máte výdavky tejto kategórie alebo spĺňate ďalšie podmienky.

Akým spôsobom a kedy sa platí daň?

Váš zamestnávateľ zráža daň z príjmu a príspevky do systému sociálneho zabezpečenia priamo z vášho príjmu.

Musíte podať daňové priznanie?

ÁNO – ak máte príjem iný, ako je váš príjem zo zamestnania (termín podania: 31. marec)

NIE – ak máte len príjem z jedného zamestnania (závislej činnosti).

Možnosti odvolania/podania sťažnosti

Ak nesúhlasíte s posúdením vášho daňového priznania, môžete sa odvolať na daňovom úrade .

Podrobnosti o tom, ako a kde podať odvolanie, nájdete v rozhodnutí daňového orgánu.

Odkazy

Som samostatne zárobkovo činná osoba

Ktoré príjmy podliehajú na Slovensku dani z príjmu?

 • Žijete na Slovensku minimálne 183 po sebe idúcich dní v priebehu 12 mesiacov? V tom prípade by ste mali na Slovensku zaplatiť daň z príjmov získaných nielen v SR, ale aj v zahraničí.
 • Žijete na Slovensku počas obdobia kratšieho než 183 po sebe nasledujúcich dní? Potom tu platíte len daň z príjmov získaných na Slovensku.
 • Máte príjmy z iných krajín EÚ? Informujte sa na daňovom úrade a vyhnite sa dvojitému zdaneniu.

Aká bude výška dane?

Sadzby dane z príjmu za rok 2016 (daňové priznanie v roku 2017)

Daňové pásmo

Ročný príjem

Sadzba

1

do 35 022 EUR

19 %

2

nad 35 022 EUR

25 %

Pri výpočte svojho zdaniteľného príjmu nezabudnite zohľadniť dávky a odpočítateľné položky, ak máte výdavky tejto kategórie alebo spĺňate ďalšie podmienky.

Akým spôsobom a kedy sa platí daň?

Máte povinnosť:

 • platiť mesačne alebo štvrťročne preddavky na daň (v tej istej výške ako preddavky za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka);
 • do 31. marca podať každoročne daňové priznanie.

Možnosti odvolania/podania sťažnosti

Ak nesúhlasíte s posúdením vášho daňového priznania, môžete sa odvolať na daňovom úrade.

Podrobnosti o tom, ako a kde podať odvolanie, nájdete v rozhodnutí daňového orgánu.

Odkazy

Získať hlavné informácie o tejto téme
Dane z príjmov v zahraničí
Verejné konzultácie
  Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?
  Obráťte sa na orgány štátnej správy