Available languages:

Întreprinderi
Ultima verificare: 14/11/2018

Impozitul pe venit în străinătate – România

Sunteți afectat de Brexit?

Sunt angajat

Ce venituri se impozitează în România?

 • Aveţi reşedinţa permanentă în România (aveţi centrul de interes în România sau locuiţi acolo timp de cel puţin 183 în decurs de 12 luni)? Atunci statul român vă va impozita totalitatea veniturilor obţinute oriunde în lume.
  În condiţiile în care continuaţi să rămâneţi rezident al ţării din care proveniţi va fi necesar să dovediţi acest fapt printr-un certificat de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului respectiv.
 • Nu sunteţi rezident permanent în România? Atunci va trebui să plătiţi impozit doar pentru veniturile obţinute pe teritoriul ţării.
 • Obţineţi venituri din alte ţări ale UE? Verificaţi să nu fiţi impozitat de două ori pentru acelaşi venit.

Cât va trebui să plătiţi?

 • Dacă angajatorul dumneavoastră este o persoană rezientă în România, acesta are obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozitul pe veniturile obţinute din salarii. Veniturile dumneavoastră vor fi impozitate cu o cotă fixa de 16% impozitul fiind final. Nu aveţi obligaţii declarative.
 • Dacă angajatorul dumneavoastră este o persoană străină şi activitatea se desfăşoară în România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile, aveţi obligaţia de a vă calcula şi vira lunar impozitul pe veniturile din salarii, precum şi de a depune declaraţia corespunzătoare. Pentru a vă calcula venitul impozabil, trebuie să ţineţi cont de toate deducerile la care aveţi dreptul.

Veniturile dumneavoastră vor fi impozitate cu o cotă fixă de 16 % impozitul fiind final.

Cum şi unde trebuie să plătiţi?

în condiţiile în care aveţi obligaţia de a vă calcula şi vira impozitul (cazul 2), declaraţia se completează şi se depune lunar până în data de 25 inclusiv ale lunii următoare realizării venitului la administraţia fiscală, personal sau prin împuternicit.

Recurs/ reclamaţii

Eventualele reclamaţii se depun la angajator.

Linkuri

Agenţia Naţională de Administrare Fiscalăen

Aflaţi şi drepturile pe care le aveţi ca cetăţean al UE.

Sunt lucrător independent

Ce venituri se impozitează în România?

 • Aveţi reşedinţa permanentă în România ( aveţi centrul de interes în România sau locuiţi acolo timp de cel puţin 183 de zile consecutive în decurs de 12 luni)? Atunci statul român vă va impozita totalitatea veniturilor obţinute oriunde în lume.
  În condiţiile în care continuaţi să rămâneţi rezident al ţării din care proveniţi va fi necesar să dovediţi acest fapt printr-un certificat de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului respectiv.
 • Nu sunteţi rezident permanent în România? Atunci va trebui să plătiţi impozit doar pentru veniturile obţinute pe teritoriul ţării.
 • Obţineţi venituri din alte ţări ale UE? Urmăriţi să nu fiţi impozitat de două ori pentru acelaşi venit.

Cât va trebui să plătiţi?

Veniturie dumneavoastră din activităţi independente se determină separat pentru fiecare sursa de venit şi for fi impozitate cu o cotă fixă de 16%.

Venitul anual se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, după cas.

În termen de 15 zile de la începerea activităţii sunteţi obligat să depuneţi la organul fiscal competent o declaraţie privind venitul estimat/ norma de venit.

Cum şi unde trebuie să plătiţi?

Declaraţia privind venitul realizat se completează şi se depunde pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

În cursul fiecărui an fiscal aveţi obligaţia de a plăti un impozit anticipat trimestrial în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Pentru anumite venituri plata anticipată se efectuează prin reţinerea la sursă.

Organul fiscal stabilieşte impozitul anual datorat pe baza decalaraţiei privind venitul realizat şi emite decizia de impunere. Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale se plătesc în termen de cel mult 60 zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Recurs/ reclamaţii

În cazul în care consideraţi că baza impozabilă care v-a fost calculată nu este corectă, puteţi face recurs la administraţia fiscală. Pentru detalii privind modalităţile de recurs, citiţi decizia de impunere.

Linkuri

Agenţia Naţională de Administrare Fiscalăen

Aflaţi şi drepturile pe care le aveţi ca cetăţean al UE.

Principalele informații pe această temă

Partajați această pagină: