Available languages:

Ostatnio sprawdzono: 20/03/2019

Podatek dochodowy za granicą – Polska

Pracownicy

​Jakie dochody zostaną opodatkowane w Polsce?

 • Mieszkasz w Polsce? Zatem właśnie tam musisz zapłacić podatek od swoich dochodów uzyskiwanych na całym świecie.
  (O ile: zamieszkiwałeś w Polsce przez co najmniej 183 dni danego roku podatkowego lub posiadasz tam swój ośrodek interesów życiowych)
 • Zamieszkiwałeś w Polsce, ale przez okres krótszy niż 183 dni i nie masz tam ośrodka interesów życiowych? Nie jesteś uznawany do celów podatkowych za osobę tam zamieszkałą. Podatki będziesz więc płacić tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.
 • Uzyskiwałeś dochody w innych krajach UE? Upewnij się, że nie zapłacisz dwa razy podatku od tej samej kwoty.

Ile wyniesie kwota podatku?

Stawki podatku dochodowego na  2018 r. (deklaracja podatkowa składana w 2019 r.)

Podatek progresywny polega na tym, że im więcej dana osoba zarabia, tym wyższą stawkę podatku płaci.

Progi podatkowe

Dochód roczny

Skala

1

do 85 528 PLN

18%

2

powyżej  85 528 PLN

32%

Należy też zwrócić uwagę na:

 • ulgi podatkowe
 • odliczenia związane z niektórymi rodzajami wydatków.

Kiedy i jak płacimy podatki?

Twój pracodawca odlicza z Twojej pensji zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Po zakończeniu roku podatkowego do 30 kwietnia należy złożyć roczne zeznanie podatkowe.

Jeśli pensja jest Twoim jedynym źródłem dochodu   urząd skarbowy sporządzi Twoje zeznanie i rozliczy podatek. Jak złożyć korektę zeznania?

Jeżeli przy sporządzaniu zeznania popełniłeś błąd dotyczący określenia wysokości podatku, wysokości kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści zeznania możesz złożyć korektę.

Prawo do korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (w zakresie podatków, których dotyczy postępowanie lub kontrola).

Skorygowanie zeznania następuje przez złożenie korygującego zeznania.

Jak wnieść odwołanie / skargę

Jeśli nie zgadzasz się z obliczeniem wysokości zobowiązania podatkowego w decyzji, możesz wnieść odwołanie do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej. Jeśli zostanie ono odrzucone, możesz wnieść sprawę do sądu administracyjnego.

Przeczytaj dokładnie decyzję , aby dowiedzieć się, gdzie   powinieneś wnieść odwołanie oraz jakie terminy i procedury obowiązują.

Linki

Administracja podatkowa

Krajowy serwis informacyjny dotyczący podatkówen

Osoby samozatrudnione

Jakie dochody zostaną opodatkowane w Polsce?

 • Mieszkasz w Polsce? Zatem właśnie tam musisz zapłacić podatek od swoich dochodów uzyskiwanych na całym świecie.
  (O ile: zamieszkiwałeś w Polsce przez co najmniej 183 dni danego roku podatkowego lub posiadasz tam swój ośrodek interesów życiowych)
 • Zamieszkiwałeś w Polsce, ale przez okres krótszy niż 183 dni i nie masz tam ośrodka interesów życiowych? Nie jesteś uznawany do celów podatkowych za osobę tam zamieszkałą. Podatki będziesz więc płacić tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.
 • Uzyskiwałeś dochody w innych krajach UE? Upewnij się, że nie zapłacisz dwa razy podatku od tej samej kwoty.

Ile wyniesie kwota podatku?

Stawki podatku dochodowego na 2018 r. (deklaracja podatkowa składana w 2019 r.)

Podatek progresywny polega na tym, że im więcej się zarabia, tym wyższą stawkę podatku się płaci.

Progi podatkowe

Dochód roczny

Skala

1

do 85 528 PLN

18%

2

powyżej  85 528 PLN

32%

Należy też zwrócić uwagę na:

 • ulgi podatkowe
 • odliczenia związane z niektórymi rodzajami wydatków.

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą możesz wybrać podatek liniowy w wysokości 19 proc. lub opodatkowanie ryczałtowe o skali od 3 do 20 proc.

Kiedy i jak płacimy podatki?

Do 20 dnia każdego miesiąca należy wpłacić zaliczkę miesięczną za poprzedni miesiąc. Zaliczki zostaną uwzględnione w rozliczeniu rocznym. Na wniosek podatnika wysokość zaliczki może zostać określona na podstawie deklaracji podatkowej za poprzedni rok.

Możesz nie wpłacać obliczonej zaliczki, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1000 zł.

Jeśli zakładasz nową firmę, przysługuje Ci — na określonych warunkach — zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczek. Podatnicy osiągający niewielkie dochody i podatnicy zakładający nowe firmy mają również możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych.

Do 30 kwietnia każdego roku należy złożyć zeznanie podatkowe (dla tych, którzy wybiorą podatek dochodowy według ryczałtu, termin składania zeznań upływa 31 stycznia).

Jak złożyć korektę zeznania?

Jeżeli przy sporządzaniu zeznania popełniłeś błąd dotyczący określenia wysokości podatku, wysokości kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści zeznania możesz złożyć korektę.

Prawo do korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (w zakresie podatków, których dotyczy postępowanie lub kontrola).

Skorygowanie zeznania następuje przez złożenie korygującego zeznania.

Jak wnieść odwołanie / skargę

Jeśli nie zgadzasz się z obliczeniem wysokości zobowiązania podatkowego w decyzji, możesz wnieść odwołanie do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej. Jeśli zostanie ono odrzucone, możesz wnieść sprawę do sądu administracyjnego.

Przeczytaj dokładnie decyzję, aby dowiedzieć się, gdzie powinieneś wnieść odwołanie oraz jakie terminy i procedury obowiązują.

Linki

Administracja podatkowa

Krajowy serwis informacyjny dotyczący podatkówen

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Udostępnij tę stronę: