Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 02/03/2017

Podatek dochodowy za granicą – Polska

Pracownicy

Jakie dochody zostaną opodatkowane w Polsce?

 • Mieszkasz w Polsce? Zatem właśnie tam musisz zapłacić podatek od swoich dochodów uzyskiwanych na całym świecie.
  (O ile: zamieszkiwałeś w Polsce przez co najmniej 183 kolejnych dni danego roku podatkowego lub posiadasz tam swoje centrum interesów)
 • Zamieszkiwałeś w Polsce, ale przez okres krótszy niż 183 dni? Nie jesteś uznawany do celów podatkowych za osobę tam zamieszkałą. Podatki będziesz więc płacić tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.
 • Uzyskiwałeś dochody w innych krajach UE? Upewnij się, że nie zapłacisz dwa razy podatku od tej samej kwoty.

Ile wyniesie kwota podatku?

Stawki podatku dochodowego na 2015 r. (deklaracja podatkowa za 2016 r.)

Podatek progresywny polega na tym, że im więcej dana osoba zarabia, tym wyższą stawkę podatku płaci.

Progi podatkowe

Dochód roczny

Skala

1

do 85 528 PLN

18%

2

powyżej  85 528 PLN

32%

Należy też zwrócić uwagę na:

 • ulgi podatkowe
 • odliczenia związane z niektórymi rodzajami wydatków.

Kiedy i jak płacimy podatki?

Twój pracodawca odlicza z Twojej pensji zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po zakończeniu roku podatkowego do 30 kwietnia należy złożyć roczne zeznanie podatkowe.

Jeśli pensja jest Twoim jedynym źródłem dochodu i jeśli przedłożysz pracodawcy specjalny formularz, nie musisz składać deklaracji podatkowej.

Jak wnieść odwołanie / skargę

Jeśli nie zgadzasz się z oszacowaniem Twoich zobowiązań podatkowych, możesz wnieść odwołanie do dyrektora izby skarbowej. Jeśli zostanie ono odrzucone, możesz wnieść sprawę do sądu administracyjnego.

Przeczytaj dokładnie decyzję w sprawie podatków, aby dowiedzieć się, do którego działu powinieneś wnieść odwołanie oraz jakie terminy i procedury obowiązują.

Linki

Ministerstwo Finansów

Administracja podatkowa

Krajowy serwis informacyjny dotyczący podatków

Osoby samozatrudnione

Jakie dochody zostaną opodatkowane w Polsce?

 • Mieszkasz w Polsce? Zatem właśnie tam musisz zapłacić podatek od swoich dochodów uzyskiwanych na całym świecie.

  (O ile: zamieszkiwałeś w Polsce przez co najmniej 183 kolejnych dni danego roku podatkowego lub posiadasz tam swoje centrum interesów)
 • Zamieszkiwałeś w Polsce, ale przez okres krótszy niż 183 dni? Nie jesteś uznawany do celów podatkowych za osobę tam zamieszkałą. Podatki będziesz więc płacić tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.
 • Uzyskiwałeś dochody w innych krajach UE? Upewnij się, że nie zapłacisz dwa razy podatku od tej samej kwoty.

Ile wyniesie kwota podatku?

Stawki podatku dochodowego na 2015 r. (deklaracja podatkowa za 2016 r.)

Podatek progresywny polega na tym, że im więcej się zarabia, tym wyższą stawkę podatku się płaci.

Progi podatkowe

Dochód roczny

Skala

1

do 85 528 PLN

18%

2

powyżej  85 528 PLN

32%

Należy też zwrócić uwagę na:

 • ulgi podatkowe
 • odliczenia związane z niektórymi rodzajami wydatków.

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą możesz wybrać podatek liniowy w wysokości 19 proc. lub opodatkowanie ryczałtowe o skali od 3 do 20 proc.

Kiedy i jak płacimy podatki?

Do 20 dnia każdego miesiąca należy wpłacić zaliczkę miesięczną za poprzedni miesiąc. Zaliczki zostaną uwzględnione w rozliczeniu rocznym. Na wniosek podatnika wysokość zaliczki może zostać określona na podstawie deklaracji podatkowej za poprzedni rok.

Jeśli zakładasz nową firmę, przysługuje Ci — na określonych warunkach — zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczek. Podatnicy osiągający niewielkie dochody i podatnicy zakładający nowe firmy mają również możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych.

Do 30 kwietnia każdego roku należy złożyć zeznanie podatkowe (dla tych, którzy wybiorą podatek dochodowy według ryczałtu, termin składania zeznań upływa 31 stycznia).

Jak wnieść odwołanie / skargę

Jeśli nie zgadzasz się z oszacowaniem Twoich zobowiązań podatkowych, możesz wnieść odwołanie do dyrektora izby skarbowej. Jeśli zostanie ono odrzucone, możesz wnieść sprawę do sądu administracyjnego.

Przeczytaj dokładnie decyzję w sprawie podatków, aby dowiedzieć się, do którego działu powinieneś wnieść odwołanie oraz jakie terminy i procedury obowiązują.

Linki

Ministerstwo Finansów

Administracja podatkowa

Krajowy serwis informacyjny dotyczący podatków

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Podatek dochodowy za granicą
Konsultacje publiczne
  Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
  Zwróć się do organów krajowych