Available languages:

Zakendoen
Laatste controle: 06/12/2018

Inkomstenbelasting in het buitenland – Nederland

Ik ben werknemer

Welk inkomen wordt in Nederland belast?

  • Woont u in Nederland? (U heeft uw belangrijkste persoonlijke en economische banden daar.) U betaalt in Nederland belasting over uw hele inkomen, dus ook over wat u in het buitenland heeft verdiend.
  • Woont u niet in Nederland? U betaalt in Nederland alleen belasting over het inkomen dat u daar verdiend heeft.
  • Heeft u inkomsten uit andere EU-landen? Let op dat u geen dubbele belasting over hetzelfde inkomen betaalt.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Wat blijft er over van uw bruto inkomsten in Nederland, na aftrek van belastingen en sociale premies?

Tarieven inkomstenbelasting 2016 (aangiftejaar 2017)

Schijf

Jaarinkomen

Percentage

1

tot €19 982

8.9%

2

€19 982 - €33 791

13.15%

3

€33 791 - €67 072

40.8%

4

meer dan €67 072

52%

Alle in Nederland wonende belastingbetalers hebben recht op een belastingvrije voet.

In bepaalde gevallen heeft u ook recht op belastingaftrek.

Wanneer en hoe moet u betalen?

Uw werkgever houdt loonbelasting en sociale premies in van uw salaris.

Daarnaast moet u elk jaar voor 1 mei belastingaangifte doen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bij de belastingdienst bezwaar maken. Hoe u dit precies kunt doen, staat vermeld op uw aanslagbiljet.

Links

Ministerie van Financiën Nederland

Belastingdienst

Ik ben zelfstandige

Welk inkomen wordt in Nederland belast?

  • Woont u in Nederland? (U heeft uw belangrijkste persoonlijke en economische banden daar.) U betaalt in Nederland belasting over uw hele inkomen, dus ook over wat u in het buitenland heeft verdiend.
  • Woont u niet in Nederland? U betaalt in Nederland alleen belasting over het inkomen dat u daar verdiend heeft.
  • Heeft u inkomsten uit andere EU-landen? Let op dat u geen dubbele belasting over hetzelfde inkomen betaalt.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Wat blijft er over van uw bruto inkomsten in Nederland, na aftrek van belastingen en sociale premies?

Tarieven inkomstenbelasting 2016 (aangiftejaar 2017)

Schijf

Jaarinkomen

Percentage

1

tot €19 982

8.9%

2

€19 982 - €33 791

13.15%

3

€33 791 - €67 072

40.8%

4

meer dan €67 072

52%

Alle in Nederland wonende belastingbetalers hebben recht op een belastingvrije voet.

In bepaalde gevallen heeft u ook recht op belastingaftrek.

Wanneer en hoe moet u betalen?

U moet elk jaar vóór 1 mei online belastingaangifte doen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bij de belastingdienst bezwaar maken. Hoe u dit precies kunt doen, staat vermeld op uw aanslagbiljet.

Links

Ministerie van Financiën Nederland

Belastinginformatie voor bedrijfseigenaren

Belastingdienst

Algemene informatie hierover

Deze bladzijde delen: