Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 31/07/2017

Inkomstskatt utomlands – Finland

Jag är anställd

Vilken inkomst ska beskattas i Finland?

 • Har du bott i Finland i minst sex månader i sträck? Då måste du betala skatt där på alla dina inkomster, oavsett ursprungsland.
 • Har du bott i Finland kortare tid än sex månader? Då anses du inte vara skattskyldig där, utan behöver bara betala skatt på den inkomst du tjänat i Finland.
 • Inkomster från andra EU-länder? Du ska aldrig behöva betala skatt två gånger på samma inkomst.

Hur mycket ska du betala?

Vad blir kvar av din bruttoinkomst i Finland efter skatt och sociala avgifter?

Räkna ut din skatt i Finland

Skattesatser för 2016 (2017 års deklaration)

Beskattningsbar förvärvsinkomst
(i euro)

Skatt vid nedre gränsen
(i euro)

Skatt på inkomst som överskrider den nedre gränsen
(i procent)

16 900–25 300

8

6,25

25 300–41 200

533

17,5

41 200–73 100

3 315,50

21,5

Över 73 100

10 174

31,5

När du räknar ut din beskattningsbara inkomst ska du ta med

 • skattereduktioner som du har rätt till som fast bosatt i Finland
 • avdrag för vissa typer av utgifter.

Du måste också betala följande skatter:

Kyrkoskatt: 1 %–2 % (beroende på kommun)

Kommunal inkomstskatt: 17 %–22,5 % (beroende på kommun)

När och hur ska du betala?

Din arbetsgivare drar inkomstskatt och sociala avgifter från din bruttolön.

På våren skickar skattemyndigheten en ifylld skattedeklaration som du går igenom och eventuellt rättar. Om du inte behöver rätta eller komplettera deklarationen behöver du inte göra något mer. Du kan spara deklarationen men behöver inte skicka tillbaka den. Om du däremot skickar tillbaka en rättelse får du ett nytt beskattningsbeslut under hösten.

Om din slutliga skatt är högre än den preliminärskatt som du redan har betalat, ska du betala kvarskatten i två delinbetalningar: först vid utgången av beskattningsåret och sedan i början av följande år.

Så överklagar du

Om du inte är nöjd med beskattningsbeslutet kan du klaga hos skattemyndigheten. Läs noga igenom beslutet för att se exakt hur du ska gå tillväga.

Därefter kan du begära omprövning – i tur och ordning – hos följande instanser:

 • Skatterättelsenämnden (inom tre år)
 • Förvaltningsdomstolen (inom 60 dagar från delgivningen)
 • Högsta förvaltningsdomstolen

Du kan också få hjälp och råd från skattebetalarnas centralförbundsuomi.

Länkar

Finska skatteförvaltningen

Jag är egenföretagare

Vilken inkomst ska beskattas i Finland?

 • Har du bott i Finland i minst sex månader i sträck? Då måste du betala skatt där på alla dina inkomster, oavsett ursprungsland.
 • Har du bott i Finland kortare tid än sex månader? Då anses du inte vara skattskyldig där, utan behöver bara betala skatt på den inkomst du tjänat i Finland.
 • Inkomster från andra EU-länder? Du ska aldrig behöva betala skatt två gånger på samma inkomst.

Hur mycket ska du betala?

Vad blir kvar av din bruttoinkomst i Finland efter skatt och sociala avgifter?

Räkna ut din skatt i Finland

Skattesatser för 2016 (2017 års deklaration)

Beskattningsbar förvärvsinkomst

(i euro)

Skatt vid nedre gränsen

(i euro)

Skatt på inkomst som överskrider den nedre gränsen

(i procent)

16 900–25 300

8

6,25

25 300–41 200

533

17,5

41 200–73 100

3 315,50

21,5

Över 73 100

10 174

31,5

När du räknar ut din beskattningsbara inkomst ska du ta med

 • skattereduktioner som du har rätt till som fast bosatt i Finland
 • avdrag för vissa typer av utgifter.

Du måste också betala följande skatter:

Kyrkoskatt: 1 %–2 % (beroende på kommun)

Kommunal inkomstskatt: 17 %–22,5 % (beroende på kommun)

När och hur ska du betala?

Du måste betala in preliminärskatt varje månad. Beloppet baseras på föregående års taxering och avräknas sedan från den slutliga inkomstskatten

Om du precis har startat ditt företag och betalar preliminärskatt för första gången, baseras inbetalningarna på dina egna beräkningar.

Så överklagar du

Om du inte är nöjd med beskattningsbeslutet kan du klaga hos skattemyndigheten. Läs noga igenom beslutet för att se exakt hur du ska gå tillväga.

Därefter kan du begära omprövning – i tur och ordning – hos följande instanser:

 • Skatterättelsenämnden (inom tre år)
 • Förvaltningsdomstolen (inom 60 dagar från delgivningen)
 • Högsta förvaltningsdomstolen

Du kan också få hjälp och råd från skattebetalarnas centralförbundsuomi.

Länkar

Finska skatteförvaltningen

Läs mer på huvudsidan
Inkomstskatt utomlands
Offentliga samråd
  Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
  Fråga myndigheterna