Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 31/07/2017

Tuloverot ulkomailla – Suomi

Olen töissä toisen palveluksessa

Mitkä tulot verotetaan Suomessa?

 • Oletko oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kuuden kuukauden ajan? Maksat verot Suomeen kaikista maista saamistasi tuloista.
 • Oletko oleskellut Suomessa alle kuuden kuukauden ajan? Verotuksellisen asuinpaikkasi ei katsota olevan Suomessa, joten maksat veroa Suomeen vain Suomessa saamistasi tuloista.
 • Onko sinulla tuloja muista EU-maista? Pidä huolta, ettet maksa veroa samoista tuloista kahteen kertaan.

Paljonko maksat veroa?

Paljonko Suomesta saaduista bruttotuloista jää käteen verojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämisen jälkeen?

Tuloverolaskuri – Suomi

Vuoden 2016 tuloveroprosentit (joita sovelletaan vuonna 2017 täytettävässä veroilmoituksessa)

Verotettava ansiotulo
(euroina)

Vero alarajan kohdalla
(euroina)

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta
(%)

16 900—25 300

8

6,25

25 300—41 200

533

17,50

41 200—73 100

3 315,50

21,50

Yli 73 100

10 174

31,50

Verotettavia tuloja laskiessa kannattaa ottaa huomioon myös:

 • Suomessa asuville tarkoitetut verohelpotukset
 • tietyistä menoista mahdollisesti myönnettävät verovähennykset.

Myös seuraavat on maksettava:

Kirkollisvero: 1 % — 2 % (vaihtelee kunnittain)

Kunnallisvero: 17 % — 22,5 % (vaihtelee kunnittain).

Milloin ja miten verot maksetaan?

Työnantaja vähentää verot ja sosiaaliturvamaksut suoraan palkasta.

Verohallinto lähettää esitäytetyn veroilmoituksen keväällä. Tarkista se ja tee tarvittavat korjaukset. Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, ilmoitusta ei tarvitse palauttaa. Esitäytettyyn veroilmoitukseen kuuluu verotuspäätös. Jos olet korjannut esitäytettyä veroilmoitusta, saat syksyllä uuden verotuspäätöksen.

Jos maksamiesi ennakonpidätysten tai ennakkoverojen lisäksi joudut maksamaan jäännösveroa, se maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen lankeaa maksettavaksi verovuoden lopussa ja toinen seuraavan vuoden alussa.

Muutoksenhaku ja verotuspäätöksestä valittaminen

Jos verotuspäätöksessäsi on mielestäsi virheitä, voit pyytää päätöksen muuttamista Verohallinnolta. Verotuspäätöksen mukana on ohjeet siitä, miten päätökseen haetaan muutosta.

Jos päätös on edelleen mielestäsi virheellinen, voit valittaa siitä seuraaviin elimiin (tässä järjestyksessä):

 • verotuksen oikaisulautakunta – kolmen vuoden kuluessa
 • hallinto-oikeus – 60 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista
 • Korkein hallinto-oikeus.

Apua ja neuvontaa antaa myös Veronmaksajien keskusliitto ry.

Linkkejä

Suomen verohallinto

Olen itsenäinen ammatinharjoittaja

Mitkä tulot verotetaan Suomessa?

 • Oletko oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kuuden kuukauden ajan? Maksat verot Suomeen kaikista maista saamistasi tuloista.
 • Oletko oleskellut Suomessa alle kuuden kuukauden ajan? Verotuksellisen asuinpaikkasi ei katsota olevan Suomessa, joten maksat veroa Suomeen vain Suomessa saamistasi tuloista.
 • Onko sinulla tuloja muista EU-maista? Pidä huolta, ettet maksa veroa samoista tuloista kahteen kertaan.

Paljonko maksat veroa?

Paljonko Suomesta saaduista bruttotuloista jää käteen verojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämisen jälkeen?

Tuloverolaskuri – Suomi

Vuoden 2016 tuloveroprosentit (joita sovelletaan vuonna 2017 täytettävässä veroilmoituksessa)

Verotettava ansiotulo
(euroina)

Vero alarajan kohdalla
(euroina)

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta
(%)

16 900—25 300

8

6,25

25 300—41 200

533

17,50

41 200—73 100

3 315,50

21,50

Yli 73 100

10 174

31,50

Verotettavia tuloja laskiessa kannattaa ottaa huomioon myös:

 • Suomessa asuville tarkoitetut verohelpotukset
 • tietyistä menoista mahdollisesti myönnettävät verovähennykset.

Myös seuraavat on maksettava:

Kirkollisvero: 1 % — 2 % (vaihtelee kunnittain)

Kunnallisvero: 17 % — 22,5 % (vaihtelee kunnittain)

Milloin ja miten verot maksetaan?

Maksat joka kuukausi edellisvuoden veroilmoituksen perusteella arvioidun summan verran ennakkoveroa.

Jos yrityksesi on vasta perustettu, etkä ole tehnyt edellisvuonna veroilmoitusta, maksuerät määritellään oman arviosi perusteella.

Muutoksenhaku ja päätöksestä valittaminen

Jos verotuspäätöksessäsi on mielestäsi virheitä, voit pyytää päätöksen muuttamista Verohallinnolta. Verotuspäätöksen mukana on ohjeet siitä, miten päätökseen haetaan muutosta.

Jos päätös on edelleen mielestäsi virheellinen, voit valittaa siitä seuraaviin elimiin (tässä järjestyksessä):

 • verotuksen oikaisulautakunta – kolmen vuoden kuluessa
 • hallinto-oikeus – 60 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista
 • Korkein hallinto-oikeus.

Apua ja neuvontaa antaa myös Veronmaksajien keskusliitto ry.

Linkkejä

Suomen verohallinto

Aiheen pääsivulle
Tuloverot ulkomailla
Julkiset kuulemismenettelyt
  Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa
  Kysy kansallisilta viranomaisilta