Ultima verificare: 21/05/2019

Dubla impozitare

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Există riscul ca veniturile dumneavoastră să fie impozitate de două ori în cazul în care două țări au dreptul de a face acest lucru, deoarece:

În aceste situații, deși vi se aplică întotdeauna normele în materie de impozitare din țara de reședință, este posibil să vi se ceară să plătiți impozite și în cealaltă țară.

Din fericire, majoritatea țărilor au încheiat  acorduri privind dubla impozitarefrdeen, care permit evitarea acestei probleme:

Vă atragem atenția asupra faptului că ratele de impozitare în cele două țări vor fi cel mai probabil diferite. Dacă rata de impozitare în țara în care lucrați este mai mare, aceasta este rata finală pe care o veți plăti - chiar și în cazul în care impozitul plătit în țara respectivă se scade din impozitul datorat în țara de reședință, sau în cazul în care țara de reședință vă scutește de orice alte taxe.

Pentru a evita dubla impozitare va trebui probabil să dovediți că sunteți rezident și că ați plătit deja impozitul pe venit. Contactați autoritățile fiscalefrdeen pentru a afla ce documente trebuie să prezentați.

Informațiile de pe această pagină descriu situațiile cele mai obișnuite prevăzute de acordurile privind dubla impozitare; verificați cu atenție detaliile care se referă la situația dumneavoastră, pentru că ar putea fi diferite.

Ce norme vi se aplică dacă sunteți:

Lucrător transfrontalier

Dacă locuiți într-o țară din UE și lucrați în alta, normele în materie de impozitare aplicabile venitului dumneavoastră depind de reglementările naționale și de acordurile privind dubla impozitare încheiate între cele două țări. Ele pot fi total diferite de normele care stabilesc ce țară răspunde de drepturile dumneavoastră de securitate socială.

În funcție de acordul privind dubla impozitarefrdeen , s-ar putea să fie nevoie să plătiți impozite atât în țara în care lucrați, cât și în țara de reședință:

Dacă sunteți angajat, țara în care lucrați va impozita, în majoritatea cazurilor, venitul obținut pe teritoriul său.

Dacă sunteți lucrător independent înregistrat ca atare în țara de reședință, dar furnizați servicii de cealaltă parte a frontierei, va trebui, în general, să plătiți impozit pe venit în țara în care furnizați serviciile, dacă dispuneți de o „ bază fixă" sau de un „sediu permanent" (un birou sau un magazin) în țara respectivă. Contactați autoritățile naționale pentru a afla ce norme se aplică în situația dumneavoastră.

Dacă locuiți într-o țară din UE, dar obțineți totalitatea sau cvasitotalitatea veniturilor într-o altă țară și plătiți impozitele în țara respectivă, țara în care vă obțineți veniturile trebuie să vă trateze ca și cum ați fi rezident - aceasta înseamnă că aveți dreptul la aceleași scutiri de taxe și la orice alte avantaje fiscale ca și cetățenii țării respective, cum ar fi alocațiile sau posibilitatea de a completa o declarație fiscală comună cu soțul/soția.

Contactați biroul parteneriatelor transfrontaliere EURES din regiunea dumneavoastră pentru a afla dacă vi se aplică vreun regim special de impozitare.

Lucrător detașat în străinătate

Dacă sunteți detașat în străinătate pe o perioadă scurtă (până la 2 ani), rămâneți asigurat în cadrul sistemului de securitate socială din țara de origine. Totuși, venitul obținut pe durata detașării poate fi impozitat în țara gazdă.

În cazul în care sunteți detașat de întreprinderea dumneavoastră, s-ar putea să nu trebuiască să plătiți impozit în țara gazdă pe venitul obținut pe durata detașării aici, dacă:

  • rămâneți în străinătate pe o perioadă mai mică de 6 luni și
  • salariul vă este plătit direct de angajator (întreprinderea care v-a detașat din țara de origine) și nu de o filială sau o altă companie deținută de angajator în țara în care lucrați.

Director sau membru în consiliul de administrație al unei întreprinderi

Dacă locuiți într-o țară și sunteți membru în consiliul de administrație al unei întreprinderi în altă țară, țara în care se află sediul întreprinderii vă poate impozita venitul pe care l-ați obținut în această calitate.

Țările UE pot considera ca parte din remunerația dumneavoastră orice prestații în natură (acțiuni, autoturism de serviciu etc.) de care beneficiați în calitate de membru al consiliului de administrație. 

În cazul în care, pe lângă faptul că sunteți membru al consiliului de administrație, lucrați pentru compania respectivă ca angajat, consilier sau consultant, venitul rezultat din această activitate va fi cel mai probabil supus unui tratament fiscal identic cu cel aplicat altor lucrători transfrontalieri (a se vedea mai sus).

Angajat care lucrează într-o țară a UE pentru o întreprindere cu sediul în alta

Dacă locuiți într-o țară din UE și lucrați acolo pentru o companie cu sediul în altă țară din UE, potrivit majorității acordurilor fiscale, veți plăti impozite doar în țara de reședință.

Artist sau sportiv

Veniturile obținute în altă țară de artiști (din domenii ca muzica, teatrul, filmul, radioul sau televiziunea) sau de sportivi vor fi impozitate în țara respectivă. Acest lucru ar putea fi valabil chiar și în cazul în care veniturile sunt plătite în mod indirect, prin intermediul unei companii.

Durata șederii în străinătate, indiferent dacă aveți sau nu o bază fixă, și totalul veniturilor obținute nu sunt luate, în general, în considerare; elementul decisiv este activitatea propriu-zisă prestată în țara respectivă.

Totuși, dacă activitatea sau evenimentul este cel puțin parțial finanțat din fonduri publice sau dacă remunerația este nesemnificativă, unele țări nu vă vor impozita veniturile - acestea rămân supuse normelor fiscale din țara de origine.

Țara dumneavoastră de origine vă va acorda, cel mai adesea, o reducere fiscală pentru impozitul plătit în străinătate pe veniturile obținute din activități sau evenimente. Pentru a beneficia de o astfel de reducere de impozit, va trebui probabil să prezentați documente care să ateste faptul că ați plătit impozit pe venitul obținut în străinătate.

Funcționar public în străinătate

Dacă sunteți funcționar public detașat în străinătate sau dacă locuiți într-o țară din UE dar lucrați în alta ca funcționar public, se aplică următoarele reguli:

  • veți continua să plătiți impozit pe venitul obținut ca funcționar public doar în țara în care se află administrația care v-a angajat
  • veți plăti impozit pe venit doar în țara în care lucrați, dacă locuiți acolo și
    • sunteți cetățean al țării respective sau
    • nu v-ați mutat în această țară doar pentru a lucra ca funcționar public (de exemplu, locuiați deja acolo înainte de a obține postul de funcționar).

Șomer aflat în căutarea unui loc de muncă în străinătate

În principiu, dacă petreceți mai puțin de 6 luni pe an în altă țară din UE fără să lucrați acolo, nu se va considera că aveți domiciliul fiscal în țara respectivă. În acest caz, indemnizația de șomaj transferată va fi impozitată doar în țara care v-o plătește.

Dacă petreceți mai mult de 6 luni pe an în altă țară din UE, s-ar putea considera că aveți domiciliul fiscal în țara respectivă, iar indemnizația de șomaj transferată din altă țară ar putea fi impozitată acolo. Într-adevăr, în baza celor mai multe acorduri fiscale bilaterale, prestațiile de șomaj sunt impozitate doar în țara în care aveți domiciliul fiscal.

Cu toate acestea, în cazul în care aveți o locuință permanentă și legături economice și personale puternice cu țara de origine, s-ar putea considera că aveți domiciliul fiscal în țara de origine, chiar dacă locuiți în străinătate pe o perioadă mai mare de 6 luni. În acest caz, cealaltă țară din UE nu ar trebui să vă impoziteze indemnizația de șomaj.

Pensionar în străinătate

Dacă luați pensie în altă țară din UE în care petreceți mai mult de 6 luni pe an, țara respectivă poate considera că aveți domiciliul fiscal acolo. În acest caz, va trebui să plătiți impozite în țara respectivă pe toate veniturile obținute, inclusiv pensiile pe care le primiți de la alte țări din UE.

Excepție: pensiile din sectorul public se impozitează de obicei doar în țara în care se află administrația angajatoare.

Surse de informații

Acest rezumat oferă doar o privire de ansamblu asupra situației. Pentru a afla ce norme se aplică în situația dumneavoastră:

Întrebări şi răspunsuri

Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: