Navigációs útvonal

Frissítve : 21/01/2015

Szakmai képesítések elismertetése – Magyarország – Gyógytornászok

Az alábbi információk csak a külföldi munkavállalásra vonatkoznak, a tanulmányi célú külföldi tartózkodásra nem.

Ha Ön szakképzettségét nem az EU területén szerezte, tájékozódjon az illetékes hatóságnál arról, hogy kell-e kérelmeznie képesítésének elismerését.

Állandó tartózkodás esetén

Milyen dokumentumokat kell benyújtani? [Állandó tartózkodás esetén]

Ha Ön gyógytornászkéntállandó jelleggel szeretne dolgozni Magyarországon, az alábbi dokumentumokat kell a hatóságoknak benyújtania:

 • az eredeti diploma hiteles másolata és hiteles fordítása;
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított, az Ön által elvégzett szak tanulmányi programját tartalmazó leckekönyv hiteles másolata és hiteles fordítása;
 • legalább egy személyazonosító okmány és legalább egy, lakcímet igazoló okmány másolata;
 • a kitöltött kérelmezési nyomtatvány pdf [17 KB] English;
 • annak igazolása, hogy Ön megfizette az eljárási díjat;
 • minden más olyan dokumentum vagy információ, amely segítséget jelenthet a magyar hatóságoknak az Ön szakképzettségének felmérésében.

A személyi igazolvány/útlevél és az eredeti diploma másolatán kívül a dokumentumok mindegyikét magyar nyelven kell benyújtani.

Ha Ön más nyelven nyújt be dokumentumokat, csatolnia kell azok hiteles – tehát Magyarországon, az EU más tagállamában, Izlandon Lichtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban hivatalosan elismert fordító által készített – fordítását.

Ha Ön nem tudja, kihez fordulhat hiteles fordítás készítése ügyében, vegye fel a kapcsolatot az Országos Fordító és Fordításhitelező Irodával English.

Ha a benyújtott dokumentum másolat, annak hitelesnek kell lennie, tehát tartalmaznia kell az eredeti dokumentumot kibocsátó hatóság vagy egy konzulátus/nagykövetség vagy egy közjegyző hitelesítési záradékát.

Illetékes hatóság [Állandó tartózkodás esetén]

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
angolul: Office of Health Authorisation and Administrative Procedures
Zrínyi utca 3.
1051 Budapest
Tel.: +36 1-235-7965

E-mail cím: recognition@eekh.hu

Mennyit kell várni a válaszra? [Állandó tartózkodás esetén]

Miután Ön beküldi a dokumentumokat, a hatóságoknak:

 • 1 hónap áll rendelkezésükre – a kérelem kézhezvételétől számítva –, hogy igazolják a kérelem átvételét és hiánypótlásra szólítsák fel Önt; 
 • 3 hónapon belül dönteniük kell. A három hónapot az összes szükséges dokumentum beérkeztétől számítják.

Eljárási díj [Állandó tartózkodás esetén]

Mintegy 250 euró. Az eljárási díjat Ön kifizetheti banki átutalással:

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
SWIFT-kód: MANEHUHB
IBAN bankszámlaszám: HU28 1003 2000 0028 5788 0000 0000
Bank: Magyar Nemzeti Bank

vagy – ha Ön Magyarországon tartózkodik – postai úton, készpénz-átutalási megbízással, kedvezményezettként az illetékes hatóságot megjelölve.

Ideiglenes tartózkodás esetén

Milyen dokumentumokat kell benyújtani? [Ideiglenes tartózkodás esetén]

Ha Ön gyógytornászkéntideiglenesen szeretne dolgozni Magyarországon, az alábbi dokumentumokat kell a hatóságoknak benyújtania:

 • az illetékes hatóságnak címzett értesítés, miszerint Ön gyógytornászként szeretne dolgozni Magyarországon;
 • állampolgárság igazolása (útlevél vagy személyi igazolvány másolata);
 • legalább egy személyazonosító okmány és legalább egy, lakcímet igazoló okmány másolata;
 • minden más olyan dokumentum vagy információ, amely segítséget jelenthet a magyar hatóságoknak az Ön szakképzettségének felmérésében;
 • tájékoztatás arról, hogy mennyi ideig szándékozik Magyarországon dolgozni;
 • a szakmai cím, melyet Magyarországon használni szeretne;
 • nyilatkozat arról, hogy Ön rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással;
 • engedély vagy nyilvántartási szám a származási országban;
 • azoknak a dokumentumoknak a hiteles másolata és hiteles fordítása, amelyek tanúsítják, hogy származási országában Ön jogosult a gyógytornász szakma gyakorlására;
 • az eredeti diploma hiteles másolata és hiteles fordítása.

A személyi igazolvány/útlevél és az eredeti diploma másolatán kívül a dokumentumok mindegyikét magyar nyelven kell benyújtani.

Ha Ön más nyelven nyújt be dokumentumokat, csatolnia kell azok hiteles – tehát Magyarországon, az EU más tagállamában, Izlandon Lichtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban hivatalosan elismert fordító által készített – fordítását.

Ha Ön nem tudja, kihez fordulhat hiteles fordítás készítése ügyében, vegye fel a kapcsolatot az Országos Fordító és Fordításhitelező Irodával English.

Ha a benyújtott dokumentum másolat, annak hitelesnek kell lennie, tehát tartalmaznia kell az eredeti dokumentumot kibocsátó hatóság vagy egy konzulátus/nagykövetség vagy egy közjegyző hitelesítési záradékát.

Illetékes hatóság [Ideiglenes tartózkodás esetén]

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Angolul: Office of the Chief Medical Officer
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Mennyit kell várni a válaszra? [Ideiglenes tartózkodás esetén]

Miután Ön beküldi a dokumentumokat, a hatóságoknak:

 • 1 hónapon belül dönteniük kell. Az egy hónapot az összes szükséges dokumentum beérkeztétől számítják.

Eljárási díj [Ideiglenes tartózkodás esetén]

Nincs.

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz