Laatste controle : 16/07/2018

Erkenning van beroepskwalificaties

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

 • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKen
 • EU-publicaties over de Brexit
 • Informatie en advies van de Britse regering over de Brexiten

Administratieve procedures en benodigde documenten

De procedure om een gereglementeerd beroep te mogen uitoefenen in een ander EU-land kan variëren.

Om te weten welke regels op u van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met de instantie in het gastland die bevoegd is voor de toegang tot uw beroep.

In de database van gereglementeerde beroepen en kunt u nagaan welke beroepen in welke EU-landen en door welke autoriteiten zijn gereglementeerd.

U moet wel de naam van het beroep in de lokale taal kennen. Als u bijvoorbeeld als bakker in Duitsland wilt werken, klikt u op "Bäcker (DE)".

Is uw beroep in uw eigen land gereglementeerd, dan kunt u eerst zoeken naar de benaming in uw eigen taal. Via de beschrijving vindt u de Engelse vertaling; bekijk vervolgens aan de hand van de Engelse benaming in welke andere landen het beroep is gereglementeerd. Staat het land waar u naartoe verhuist, niet in het rijtje, dan kan dit betekenen dat het beroep er niet gereglementeerd is.

Als u uw beroep niet in de database vindt, kunt u contact opnemen met het contactpunt voor de erkenning van beroepskwalificatiesen in het land waar u wilt werken. Daar kan men u helpen met het vinden van de bevoegde autoriteit en met de documenten die u moet indienen.

Wat is uw situatie?

Ik wil me in het buitenland vestigen en mijn beroep daar uitoefenen

Wilt u zich vestigen in een ander EU-land waar uw beroep gereglementeerd is, dan moeten al uw kwalificaties erkend worden voordat u daar gaat werken.

Zijn uw kwalificaties eenmaal erkend, dan mag u dit beroep uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als onderdanen van dat land met de juiste kwalificaties.

Hoe kunt u uw diploma laten erkennen?

De instantie die bevoegd is voor de toegang tot uw beroep in het gastland kan u vertellen welke documenten u nodig heeft.

Is uw beroep in uw eigen land niet gereglementeerd, dan beschikt u misschien niet over een diploma, certificaat of bewijs van lidmaatschap bij een beroepsvereniging. In dat geval moet u op een andere manier aantonen dat u uw beroep de afgelopen 10 jaar ten minste 2 jaar heeft uitgeoefend.

Procedures en termijnen

Wanneer u de erkenning van uw kwalificaties aanvraagt, hebben de autoriteiten één maand om de ontvangst van uw aanvraag te bevestigen en eventuele benodigde documenten op te vragen.

Wanneer ze uw volledige aanvraag hebben ontvangen, moeten ze een besluit nemen binnen:

 • drie maanden als u een arts, algemeen verpleegkundige, verloskundige, dierenarts, tandheelkundige, apotheker of architect bent die in aanmerking komt voor automatische erkenningen
 • vier maanden voor alle andere beroepen

Als de autoriteiten in het gastland vinden dat uw opleiding of beroepservaring niet aan hun normen beantwoordt, kunnen zij u vragen uw kwalificatie op een andere manier te bewijzen. In beginsel moet u kunnen kiezen tussen een proeve van bekwaamheid of een aanpassingsstage (die drie jaar kan duren).

Als ze uw aanvraag afwijzen, moeten ze dit toelichten.

Als de autoriteiten niet binnen de termijn een besluit nemen, kunt u hulp en advies van de EU krijgen of van de nationale contactpunten voor beroepskwalificatiesen . Kunnen zij de zaak niet oplossen, dan kunt u met uw zaak naar de nationale rechter.

Ik wil mijn diensten tijdelijk in het buitenland aanbieden

Wilt u uw diensten tijdelijk in een ander EU-land aanbieden, dan moet u eerst gevestigd zijn in uw eigen land. Dit betekent niet dat u op dat moment uw beroep al moet uitoefenen.

Het is niet nodig om uw diploma's te laten erkennen. In sommige gevallen moet u echter in uw gastland (op papier of elektronisch) een schriftelijke verklaring indienen.

In sommige landen moet u die verklaring eenmaal per jaar vernieuwen als u van plan bent uw diensten er te blijven aanbieden.

De beste instantie die u hierover kan informeren is het contactpunt voor beroepskwalificatiesen in het gastland.

Uw verklaring

Als u een verklaring moet indienen, doe dit dan rechtstreeks bij de autoriteit in het gastland die bevoegd is voor uw beroep. Welke autoriteit dit is, kunt u vragen aan het nationale contactpunten ter plaatse.

De verklaring moet het volgende bevatten:

 • voornaam, achternaam en contactgegevens
 • nationaliteit;
 • beroep in het land waar u normaal gesproken werkt en het beroep dat u in het gastland wilt uitoefenen
 • informatie over uw professionele aansprakelijkheidsverzekering: verzekeringsmaatschappij, polisnummer (vraag zo nodig uw werkgever)
 • verwijzingen naar al uw eerder in het hetzelfde land ingediende verklaringen

De eerste keer dat u een verklaring indient, en bij iedere wijziging in uw situatie, moet u de volgende documenten indienen:

 • bewijs van uw nationaliteit
 • bewijs dat u legaal gevestigd bent in een EU-land en dat u geen verbod op de uitoefening van uw beroep is opgelegd, ook niet tijdelijk
 • bewijs van uw beroepskwalificaties
 • Als uw beroep en de opleiding hiervoor niet gereglementeerd zijn in het land waar u gewoonlijk werkzaam bent: bewijs dat u uw beroep gedurende de afgelopen 10 jaar ten minste 2 jaar lang heeft uitgeoefend
 • als u een veiligheidsgerelateerde baan heeft (bijvoorbeeld bewaker): verklaring van goed gedrag

De manier waarop u uw bewijsstukken kunt indienen, verschilt van land tot land. Neem contact op met de voor uw beroep verantwoordelijke instantie in het gastland als u wilt weten welke soorten documenten geaccepteerd worden.

Termijnen

In de meeste gevallen kunt u uw verklaring al indienen voordat u begint te werken in het gastland, ook als u nog niet zeker weet of u er daadwerkelijk gaat werken.

Maar als uw beroep mogelijk van invloed is op de volksgezondheid of de veiligheid, kan het zijn dat het gastland uw kwalificaties van tevoren wil controleren.

In dat geval mag u niet beginnen te werken totdat u daarvoor formeel toestemming heeft gekregen.

Is voorafgaande controle nodig bij mijn beroep? Vraag het aan het contactpunt voor de erkenning van beroepskwalificatiesen in uw gastland.

Zo ja, dan heeft de instantie in het gastland twee maanden de tijd om uw kwalificatie te controleren en te besluiten of aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals een aanpassingsstage of een proeve van bekwaamheid.

Normaal gesproken moet u aan deze voorwaarden voldoen binnen 1 maand nadat u ervan op de hoogte bent gebracht. Als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld doordat de vereiste test binnen die periode niet georganiseerd wordt), kunt u contact opnemen met onze hulp- en adviesdienst.

Om dit proces te versnellen, is het raadzaam ervoor te zorgen dat uw verklaring compleet en juist is. Ontbrekende documenten en vergissingen zorgen voor onnodige vertraging.

Gewaarmerkte kopieën/beëdigde vertalingen

De autoriteiten kunnen vragen om gewaarmerkte kopieën (om aan te tonen dat de documenten echt zijn) en/of om beëdigde vertalingen van bepaalde belangrijke documenten voor uw aanvraag, zoals certificaten die uw kwalificaties aantonen. Beëdigde vertalingen krijgen een garantie van accuraatheid door een geregistreerde vertaler.

Maar volgens de EU-regels:

Autoriteiten mogen geen beëdigde vertalingen vragen van:

De hierboven verstrekte informatie is een samenvatting van ingewikkelde regels met talloze uitzonderingen.

Om te weten welke uitzonderingen al dan niet voor u gelden, raden wij u aan de Guia da UE para o reconhecimento das qualificações profissionais te lezen.

Voorbeeld

Als u uw rechten kent, kan dit helpen om bureaucratie te vermijden

Katarina is een apotheker uit Slowakije die in Oostenrijk wil werken. De Oostenrijkse autoriteiten vragen haar om alle ondersteunende documenten voor haar aanvraag te laten vertalen door een Oostenrijkse beëdigd vertaler.

Maar Katarina kan niet worden gevraagd om beëdigde vertalingen van haar diploma's te leveren. Voor diverse categorieën diploma's (arts, algemeen verpleegkundige, verloskundige, dierenarts, tandheelkundige, apotheker, architect) zijn geen beëdigde vertalingen vereist.

Voordat u begint te werken

Zijn uw beroepskwalificaties eenmaal erkend, dan moet u zich in sommige gevallen nog laten registreren bij een beroepsorganisatie voordat u uw beroepstitel mag gebruiken en uw beroep mag uitoefenen. In sommige gevallen kunnen de nationale autoriteiten ook uw talenkennis laten controleren.

Lees meer .

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: