Paskutinį kartą tikrinta 2018-07-16

Profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

 • Klausimai ir atsakymai, remiantis 2017 m. gruodžio 8 d. ES ir JK bendra ataskaitaen
 • ES leidiniai apie Brexit
 • Jungtinės Karalystės vyriausybės informacija ir patarimai Brexit klausimaisen

Administracinės procedūros ir reikalingi dokumentai

Teisės užsiimti reglamentuojamąja profesija kitoje ES šalyje įgijimo tvarka priklauso nuo to, ar:

Daugiau informacijos apie jūsų atveju taikomas taisykles jums suteiks priimančiosios šalies nacionalinė institucija, atsakinga už teisės užsiimti jūsų profesija suteikimą.

Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje en sužinosite, kurios profesijos yra reglamentuojamos įvairiose ES šalyse ir kurios institucijos yra už tai atsakingos.

Turite žinoti profesijos pavadinimą šalies, kurioje norėtumėte dirbti, kalba - jeigu norite dirbti kepėju Vokietijoje, duomenų bazėje ieškokite termino „Bäcker".

Jei jūsų profesija jūsų šalyje reglamentuojama, taip pat pirmiausia galite ieškoti jos savo kalba ir iš aprašymo sužinoti jos anglišką pavadinimą, tada ieškoti angliško pavadinimo, kad sužinotumėte, kuriose kitose šalyse ji yra reglamentuojama. Jeigu šalies, į kurią norite išvykti, tame sąraše nėra, vadinasi, ši profesija joje greičiausiai nėra reglamentuojama.

Jeigu duomenų bazėje savo profesijos nerandate, informacijos galite teirautis šalies, kurioje norite dirbti, en . Šios tarnybos gali jums padėti išsiaiškinti, kuri institucija kompetentinga ir kokius dokumentus turite pateikti.

Kokia jūsų padėtis?

Noriu apsigyventi užsienyje ir ten verstis savo profesija.

Jeigu norite apsigyventi kitoje ES šalyje , kurioje jūsų profesija reglamentuojama, kad galėtumėte ja užsiimti, pirmiausia jums reikės pasiekti, kad būtų visapusiškai pripažinta jūsų kvalifikacija.

Kai jūsų kvalifikacija bus pripažinta, įgysite teisę užsiimti savo profesija ir ja verstis tokiomis sąlygomis kaip ir tos šalies piliečiai ar joje kvalifikaciją įgiję asmenys.

Parenkite paraišką

Priimančiosios šalies institucija, atsakinga už teisės užsiimti jūsų profesija suteikimą, paaiškins, kokius dokumentus turite pateikti.

Jeigu jūsų šalyje jūsų profesija nėra reglamentuojama, gali būti, kad neturėsite atitinkamų diplomų, pažymėjimų ar narystės profesinėje asociacijoje įrodymų. Tada jums gali reikėti kitais būdais įrodyti, kad per pastaruosius 10 metų ne mažiau kaip dvejus metus užsiėmėte savo profesija.

Procedūros ir terminai

Kai pateikiate paraišką pripažinti jūsų kvalifikaciją, institucijos turi per 1 mėnesį patvirtinti, kad gavo jūsų paraišką, ir paprašyti reikiamų dokumentų.

Gavusios visus paraiškos dokumentus, šios institucijos turi priimti sprendimą per:

 • 3 mėnesius, jei jūs - gydytojas, bendrosios priežiūros slaugytojas, akušeris, gydytojas veterinaras, gydytojas odontologas, vaistininkas arba architektas, turintis teisę į automatinį pripažinimąen;
 • 4 mėnesius visų kitų profesijų atveju.

Jeigu institucijos nustato, kad jūsų išsilavinimas ir profesinė patirtis neatitinka priimančiojoje šalyje reikalaujamų standartų, jos gali paprašyti jūsų imtis papildomų priemonių, kad įrodytumėte savo kvalifikaciją. Iš esmės turėtumėte turėti galimybę pasirinkti profesinio tinkamumo patikrinimą arba adaptacijos laikotarpio praktiką (kuri gali trukti iki 3 metų).

Jei paraiška atmetama, jos turi paaiškinti priežastis.

Jeigu institucijos per minėtą terminą sprendimo nepriima, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas arba nacionalinius profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktinius centrusen . Jie jie padėti negali, galite kreiptis į nacionalinius teismus.

Noriu laikinai teikti paslaugas užsienyje

Jeigu norite laikinai teikti paslaugas kitoje ES šalyje, pirmiausia turite būti įsisteigęs savo šalyje, nors nebūtina, kad verstumėtės savo profesija tuo metu, kai norite dirbti užsienyje.

Jums nereikia kreiptis dėl kvalifikacijos pripažinimo. Vis dėlto jums gali reikėti pirmiausia pateikti rašytinę deklaraciją (popieriuje arba elektroniniu būdu) šalyje, kurioje norite dirbti.

Priimančioji šalis taip pat gali pareikalauti, kad kasmet atnaujintumėte savo deklaraciją, jei ketinate toliau laikinai joje teikti paslaugas.

Ar tai daryti būtina, geriausia pasiteirauti tos šalies profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktinio centroen .

Jūsų deklaracija

Jeigu deklaracija būtina, ją turite pateikti tiesiai priimančiosios šalies institucijai, atsakingai už jūsų profesiją (konkrečią instituciją jums gali nurodyti nacionalinis kontaktinis centrasen ).

Joje turėtų būti nurodyta:

 • vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys,
 • pilietybė,
 • profesija toje šalyje, kurioje paprastai dirbate, ir profesija, kuria norite užsiimti priimančiojoje šalyje,
 • informacija apie jūsų profesinės atsakomybės draudimą: draudikas, draudimo sutarties numeris (pasiteiraukite darbdavio),
 • informacija apie visas deklaracijas, kurias toje šalyje esate pateikęs anksčiau.

Kai pirmą kartą teikiate deklaraciją arba jeigu jūsų padėtis kaip nors pasikeitė, turėtumėte pateikti ir šiuos patvirtinamuosius dokumentus:

 • savo pilietybės įrodymą,
 • įrodymą, kad esate teisėtai įsisteigęs ES šalyje ir jums nėra uždrausta (net ir laikinai) užsiimti savo profesija,
 • profesinės kvalifikacijos įrodymą,
 • jeigu jūsų profesija ir rengimas nėra reglamentuojami toje šalyje, kurioje paprastai dirbate, reikia pateikti įrodymą, kad užsiėmėte atitinkama profesija bent dvejus metus per pastaruosius dešimt metų,
 • jeigu dirbate su saugumu susijusį darbą (pavyzdžiui, esate apsaugos darbuotojas), reikia pateikti įrodymą, kad niekuomet nebuvote nuteistas už rimtą kriminalinį nusikaltimą.

Įrodymo priemonės įvairiose šalyse gali skirtis. Kreipkitės į priimančiosios šalies instituciją, atsakingą už jūsų profesiją, ir pasiteiraukite, kokie dokumentai priimami kaip įrodymas.

Terminai

Dauguma atvejų deklaraciją galite pateikti bet kuriuo metu prieš pradėdamas dirbti priimančiojoje šalyje (net jei nesate visiškai užtikrintas, kad joje iš tikrųjų dirbsite).

Tačiau, jeigu profesija, kuria norite užsiimti, susijusi su galima grėsme visuomenės sveikatai arba saugai, priimančioji šalis gali pirma patikrinti jūsų kvalifikaciją.

Tai reiškia, kad negalite pradėti dirbti, kol jos to neatliko ir nesuteikė jums oficialaus leidimo.

Ar jūsų profesijos atveju reikia tokio išankstinio patikrinimo? Pasiteiraukite priimančiosios šalies profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktiniame centreen .

Jeigu taip, priimančiosios šalies institucijai gali prireikti 2 mėnesių, kad patikrintų jūsų kvalifikaciją ir nuspręstų, ar jums reikia įvykdyti kokius nors kitus reikalavimus, pavyzdžiui, atlikti adaptacijos laikotarpio praktiką arba išlaikyti kvalifikacinį egzaminą.

Šias papildomas sąlygas paprastai turėtumėte įvykdyti per 1 mėnesį nuo to momento, kai jus apie jas informuoja. Jeigu tai neįmanoma (pavyzdžiui, turite išlaikyti egzaminą, bet tuo laikotarpiu jie nerengiami), galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas.

Kad leidimą būtų galima išduoti greičiau, teikdami deklaraciją nurodykite visą reikiamą informaciją ir pateikite visus būtinus dokumentus. Dėl trūkstamų dokumentų arba klaidų procedūra gali be reikalo užtrukti.

Patvirtintos kopijos ir vertimai

Institucijos gali paprašyti kartu su paraiška pateikti tam tikrų dokumentų, pavyzdžiui, jūsų kvalifikaciją įrodančių pažymėjimų, patvirtintas kopijas (įrodymą, kad dokumentai yra nesuklastoti) ir (arba) patvirtintus vertimus. (Patvirtintų vertimų paslaugas teikia registruoti vertėjai, kurie užtikrina vertimo tikslumą.)

Tačiau ES taisyklėse nustatyta, kad:

Institucijos negali reikalauti šių dokumentų patvirtintų vertimų:

Ši informacija yra tik sudėtingų taisyklių su gausiomis išimtimis santrauka.

Kad įsitikintumėte, jog šios išimtys jums netaikomos, perskaitykite ES profesinių kvalifikacijų pripažinimo vadovą .

Atsitikimas

Žinodami savo teises galite išvengti biurokratizmo

Slovakė Katarina yra vaistininkė ir norėtų dirbti Austrijoje. Austrijos institucijos paprašė jos pateikti visų patvirtinamųjų paraiškos dokumentų patvirtintus vertimus, atliktus Austrijos vertėjų.

Tačiau iš Katarinos negali būti reikalaujama pateikti jos diplomų patvirtintų vertimų. Kelių kategorijų diplomų - gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, akušerių, veterinarijos gydytojų, gydytojų odontologų, vaistininkų, architektų - patvirtintų vertimų pateikti nereikia.

Prieš pradedant darbą

Pripažinus jūsų profesinę kvalifikaciją , prieš pradedant darbą ir naudojantis profesiniu vardu jums dar gali reikėti užsiregistruoti profesinėje organizacijoje. Kai kuriais atvejais nacionalinės institucijos taip pat gali paprašyti, kad būtų patikrintos jūsų kalbos žinios.

Daugiau informacijos .

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: