Tarkistettu viimeksi : 16/07/2018

Ammattipätevyyden tunnustaminen

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

 • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen raportti 8.12.2017 – kysymyksiä ja vastauksiaen
 • Brexit-aiheisia EU:n julkaisuja
 • Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen brexit-tiedotteet ja –ohjeeten

Hallinnolliset menettelyt ja tarvittavat asiakirjat

Säänneltyjen ammattien harjoittamista muissa EU-maissa koskevat menettelyt vaihtelevat tapauksen mukaan:

Tapauskohtaista lisätietoa saa ammatin sääntelystä vastaavalta kohdemaan viranomaiselta.

Säänneltyjen ammattien tietokannasta en voit tarkistaa, mitkä ammatit ovat säänneltyjä missäkin EU-maassa ja mikä viranomainen niitä valvoo.

Sinun on tiedettävä ammatin nimi maan omalla kielellä. Jos esimerkiksi haluat työskennellä leipurina Saksassa, hae tietoa nimikkeellä "Bäcker".

Jos ammattisi harjoittamista säännellään kotimaassasi, voit myös ensin hakea tietoa oman kielesi ammattinimikkeellä löytääksesi ammatin englanninkielisen nimen. Englanninkielinen nimi löytyy tietokannasta ammatin sisällön kuvausta koskevasta kohdasta. Tämän jälkeen voit hakea englanninkielisellä nimellä ne maat, joissa kyseisen ammatin harjoittamista säännellään. Jos haku ei tuota kohdemaata koskevia tuloksia, on mahdollista, että maassa ei säännellä kyseisen ammatin harjoittamista.

Jos omaa ammattiasi ei löydy tietokannasta, voit ottaa yhteyttä kohdemaan ammattipätevyysasioita hoitavaan kansalliseen yhteyspisteeseenen . Yhteyspisteestä saat tietoa siitä, mikä on asiassasi toimivaltainen viranomainen ja mitä asiakirjoja sille on toimitettava.

Säännöt eri tilanteissa

Haluan muuttaa ulkomaille ja harjoittaa ammattiani siellä

Jos haluat asettua asumaan toiseen EU-maahan, jossa ammattisi harjoittamista säännellään, sinun on hankittava virallinen tunnustaminen ammattipätevyydellesi ennen työnteon aloittamista.

Kun ammattipätevyytesi on tunnustettu, voit alkaa harjoittaa ammattia samoin edellytyksin kuin kyseisen maan kansalaiset ja kyseisessä maassa tutkinnon hankkineet.

Hakemuksen laatiminen

Ammatin sääntelystä vastaavalta kohdemaan viranomaiselta saa tietoa tarvittavista asiakirjoista.

Jos ammattisi ei ole säännelty kotimaassasi, sinulla ei välttämättä ole tarvittavia tutkintotodistuksia tai muita asiakirjoja tai todistusta ammattialajärjestön jäsenyydestä. Tällöin sinun on todistettava jollakin muulla tavalla, että olet harjoittanut ammattiasi vähintään kahden vuoden ajan viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

Menettelyt ja määräajat

Kun haet pätevyytesi tunnustamista, viranomaisilla on yksi kuukausi aikaa ilmoittaa, että hakemuksesi on vastaanotettu, ja pyytää mahdollisesti tarvitsemiaan asiakirjoja.

Kun viranomaiset ovat vastaanottaneet täydellisen hakemuksesi, niiden on tehtävä päätös seuraavissa määräajoissa:

 • 3 kuukautta, jos ammatti on lääkäri, sairaanhoitaja, kätilö, eläinlääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai arkkitehti, jolloin sovelletaan automaattista tunnustamistaen
 • 4 kuukautta kaikkien muiden ammattien osalta.

Jos kohdemaan viranomaiset katsovat, että koulutuksesi ja ammattikokemuksesi eivät vastaa maassa edellytettyjä vaatimuksia, ne voivat pyytää sinua osoittamaan pätevyytesi täydentävin keinoin. Periaatteessa sinun pitäisi voida valita kelpoisuuskokeen ja valvotun sopeutumisajan (joka voi kestää jopa 3 vuotta) väliltä.

Jos hakemuksesi hylätään, hylkäävä päätös täytyy perustella.

Jos viranomaiset eivät tee päätöstä asetetussa määräajassa, voit ottaa yhteyttä EU:n neuvontapalveluun tai ammattipätevyysasioita hoitavaan kansalliseen yhteyspisteeseenen . Jos ne eivät voi auttaa, voit viedä asian kansalliseen tuomioistuimeen.

Haluan tarjota palvelujani ulkomailla tilapäisesti

Jos haluat tarjota palvelujasi toisessa EU-maassa tilapäisesti, sinun täytyy ensin olla sijoittautunut kotimaahasi harjoittaaksesi ammattiasi. Sillä hetkellä, kun alat suunnitella ulkomailla työskentelyä, ei sinun kuitenkaan välttämättä tarvitse toimia kyseisessä ammatissa.

Ammattipätevyyden tunnustamista ei tarvitse hakea. Sinulta saatetaan kuitenkin vaatia kohdemaassasi etukäteen annettava kirjallinen ilmoitus (paperilla tai sähköisesti).

Kohdemaa saattaa myös vaatia, että uusit ilmoituksesi vuosittain, jos aiot edelleen tarjota palvelujasi siellä tilapäisesti.

Varmista kohdemaan ammattipätevyysasioita hoitavalta kansalliselta yhteyspisteeltäen , onko tämä tarpeen.

Ilmoituksen tekeminen

Jos ilmoitus tarvitaan, toimita se suoraan ammattialastasi vastaavalle kohdemaan viranomaiselle (maan kansallinen yhteyspisteen neuvoo, mistä viranomaisesta on kyse).

Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

 • etunimi, sukunimi ja yhteystiedot
 • kansallisuus
 • ammatti tavanomaisessa työskentelymaassa sekä ammatti, jota aiot ryhtyä harjoittamaan kohdemaassa
 • tiedot ammatillista vastuuta koskevasta vakuutuksestasi: vakuutusyhtiön nimi ja vakuutussopimuksen numero (kysy tarvittaessa työnantajaltasi)
 • maininta samaan maahan aiemmin toimittamistasi ilmoituksista.

Jos toimitat ilmoituksen ensimmäistä kertaa tai tilanteesi on muuttunut, liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 • todistus kansallisuudestasi
 • todistus siitä, että olet sijoittautunut laillisesti johonkin EU-maahan, eikä sinua ole edes tilapäisesti kielletty harjoittamasta ammattiasi
 • osoitus ammattipätevyydestäsi
 • jos ammattia tai siihen johtavaa koulutusta ei ole säännelty siinä maassa, jossa yleensä ammattiasi harjoitat: todistus siitä, että olet harjoittanut kyseistä ammattia vähintään kahden vuoden ajan viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana
 • jos työskentelet turvallisuusalan tehtävässä (esimerkiksi vartijana): todistus siitä, ettei sinua ole milloinkaan tuomittu vakavasta rikoksesta.

Hyväksyttävät todistukset saattavat olla erilaisia eri maissa. Ota yhteyttä asiasta vastaavaan viranomaiseen ja tarkista, mitä asiakirjoja hyväksytään todistuksiksi.

Määräajat

Useimmissa tapauksissa voit toimittaa ilmoituksesi milloin vain ennen töiden aloittamista kohdemaassa (myös silloin, kun et varmasti tiedä, ryhdytkö työskentelemään maassa).

Jos ammattiin, jota haluat harjoittaa, liittyy mahdollisia kansanterveyttä tai yleistä turvallisuutta koskevia uhkia, kohdemaa saattaa haluta tarkistaa pätevyytesi etukäteen.

Tässä tapauksessa et voi ryhtyä työskentelemään maassa ennen kuin tarkistus on suoritettu ja olet saanut virallisen luvan.

Tarvitaanko omassa ammatissasi tällainen etukäteistarkistus? Ota asiasta selvää kohdemaan ammattipätevyysasioita hoitavasta kansallisesta yhteyspisteestäen .

Jos tarkistus on tarpeen, kohdemaan viranomaiselta saattaa kulua 2 kuukautta pätevyytesi varmistamiseen ja siitä päättämiseen, vaaditaanko lisätoimia, esimerkiksi valvottu sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe.

Yleensä ehdot on täytettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun olet saanut niistä tiedon. Ellei tämä ole mahdollista (esimerkiksi tapauksessa, jossa vaaditaan kokeen suorittamista, mutta koetta ei järjestetä kyseisenä aikana), voit soittaa EU:n neuvontapalveluun.

Luvan hakemista nopeuttaa se, että ilmoituksessa on kaikki tarpeelliset tiedot ja oikeat liitteet. Asiakirjojen puuttuminen ja virheet saattavat aiheuttaa tarpeettomia viivästyksiä.

Oikeaksi todistetut asiakirjat / auktorisoidut käännökset

Viranomaiset voivat pyytää hakemustasi varten oikeaksi todistetut jäljennökset ja/tai auktorisoidut käännökset eräistä keskeisistä asiakirjoista, kuten tutkintotodistuksista, jotta asiakirjojen aitous voidaan varmistaa. (Käännöksen mukana on toimitettava auktorisoidun kääntäjän antama vakuutus käännöksen täsmällisyydestä.)

Ota kuitenkin huomioon, että EU-sääntöjen nojalla

Viranomaiset eivät voi vaatia auktorisoituja käännöksiä seuraavista:

Edellä olevat tiedot ovat yhteenveto monimutkaisista laeista, jotka sisältävät lukuisia poikkeuksia.

Ammattipätevyyden tunnustamista EU:ssa käsittelevästä oppaasta selviää, sovelletaanko näitä poikkeuksia omassa tapauksessasi.

Esimerkkitapaus

Kun tunnet oikeutesi, voit välttyä turhalta paperisodalta

Slovakialainen Katarina on proviisori, joka haluaisi työskennellä Itävallassa. Itävallan viranomaiset vaativat, että Katarinan on käännätettävä kaikki hakemuksensa liiteasiakirjat auktorisoidulla itävaltalaisella kääntäjällä.

Katarinaa ei kuitenkaan voida vaatia toimittamaan auktorisoituja käännöksiä tutkintotodistuksistaan. Auktorisoituja käännöksiä ei tarvita lääkärin, sairaanhoitajan, kätilön, eläinlääkärin, hammaslääkärin, proviisorin tai arkkitehdin tutkintotodistuksista.

Ennen työn aloittamista:

Kun ammattipätevyytesi on tunnustettu, saatat joutua vielä pyytämään, että asianomainen ammattialajärjestö merkitsee sinut rekisteriinsä, ennen kuin voit käyttää ammattinimikettäsi ja alkaa harjoittaa ammattiasi. Joissakin tapauksissa kansalliset viranomaiset voivat myös edellyttää sen tarkistamista, että kielitaitosi on riittävä.

Lisätietoa

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko asiantuntija-apua?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaa tämä sivu: