Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 15/05/2017

Ta med dig dina arbetslöshetsförmåner

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

 • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)English
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Brittiska regeringens information och råd om BrexitEnglish

För att få arbetslöshetsförmåner måste du normalt stanna kvar i det land som betalar dina förmåner. På vissa villkor kan du emellertid få åka till ett annat EU-land och söka jobb och fortsätta att få dina arbetslöshetsförmåner från det land där du blev arbetslös.

Stanna utomlands i tre månader

Du kan fortsätta att få dina arbetslöshetsförmåner från det EU-land där du senast arbetade i minst tre månader men högst sex månader, beroende på den utbetalande institutionen.

Du får bara göra så här om du är

 • helt arbetslös (inte deltidsarbetslös eller periodvis arbetslös) och
 • har rätt till arbetslöshetsförmåner i landet där du blev arbetslös.

Innan du åker måste du

 • ha varit inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen i det land där du blev arbetslös under minst fyra veckor (undantag kan tillåtas)
 • ansöka om ett U2-intyg (tidigare E303) – tillstånd att exportera dina arbetslöshetsförmåner – hos din nationella arbetsförmedling.

Tillståndet gäller bara ett visst land. Om du vill ta med dig dina arbetslöshetsförmåner till ett annat land, måste du ansöka om ett nytt U2-intyg. Fråga din arbetsförmedling om du måste åka hem för att ansöka om det nya tillståndet eller om du kan göra det från det land där du befinner dig.

När du har anlänt i det nya landet måste du

 • skriva in dig som arbetssökande på den nationella arbetsförmedlingen inom sju dagar från den dag då du inte längre stod till arbetsförmedlingens förfogande i det land du lämnade
 • lämna ditt U2-intyg (tidigare E303) när du skriver in dig
 • acceptera att genomgå samma kontroller som de som får arbetslöshetsförmåner i det andra landet genomgår, på samma sätt som om du fick arbetslöshetsförmåner där.

Det bör ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetssökande i det nya landet. De kan skilja sig mycket åt mellan länderna.

Du får sedan samma belopp som tidigare, direkt till bankkontot i det land där du blev arbetslös.

Om du vill behålla din rätt till arbetslöshetsförmåner, se till att återvända till det land som betalar dina arbetslöshetsförmåner före eller samma dag som ditt intyg löper ut.

Om du kommer från Kroatien kan det finnas regler som tillfälligt begränsar din rätt att arbeta i vissa EU-länder.

Stanna utomlands längre än tre månader

Om du vill stanna utomlands längre än tre månader, måste du ansöka om förlängning hos arbetsförmedlingen i det land där du blev arbetslös. Eventuellt kan du få tremånadersperioden förlängd till högst sex månader.

Detta gäller dock inte alla länder. Fråga den statliga arbetsmarknadsmyndigheten i ditt hemland om och på vilka villkor du kan få förlängt.

De flesta länder som beviljar förlängning har tydliga kriterier för hur en begäran ska bedömas. De kan exempelvis komma att begära

 • bevis på att du verkligen har försökt hitta jobb under den första tremånadersperioden
 • bevis på att du har större chans att hitta jobb utomlands under den förlängda perioden
 • information om arbetstillfällen på värdlandets arbetsmarknad.

Ansök om förlängning i god tid. Du måste ansöka före utgången av den första tremånadersperioden.

Likabehandling

När du söker jobb utomlands har du samma rättigheter som medborgarna i ditt värdland när det gäller

 • tillträde till arbetsmarknaden
 • stöd från arbetsförmedlingen
 • ekonomiskt stöd för ditt jobbsökande.

Ditt nya land kan komma att vänta tills du har fått verklig anknytning till en lokala arbetsmarknaden innan man ger dig något ekonomiskt stöd för ditt arbetssökande, till exempel lån med låg ränta för arbetslösa som vill starta eget. Att vara i landet och söka arbete under en rimligt lång tid kan räknas som verklig anknytning.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd