Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 15/05/2017

Převod dávek v nezaměstnanosti

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
 • Publikace EU týkající se brexituEnglish
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Obecně platí, že pokud chcete pobírat dávky v nezaměstnanosti, musíte pobývat ve státě, který tyto dávky vyplácí. Za určitých podmínek však můžete odejít do jiného státu EU za účelem hledání práce a i nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti ze země, ve které jste o práci přišli.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Země EU, ve které jste naposledy pracovali, vám může po dobu minimálně 3 měsíců a maximálně 6 měsíců i nadále poskytovat dávky v nezaměstnanosti, a to v závislosti na tom, který úřad vám tyto dávky vyplácí.

To můžete učinit pouze, pokud:

 • jste zcela nezaměstnaní (ne částečně nebo přerušovaně)
 • a zároveň máte nárok na dávky v nezaměstnanosti v zemi, ve které jste se stali nezaměstnanými.

Před svým odjezdem musíte:

 • být alespoň 4 týdny zaregistrováni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce země, ve které jste se stali nezaměstnanými (je možné udělit výjimku)
 • vyžádat si od vašeho úřadu práce formulář U2 (dříve formulář E 303), který vás opravňuje převést si dávky v nezaměstnanosti do zahraničí.

Toto povolení je platné pouze pro jednu zemi. Pokud si chcete nechat převést dávky v nezaměstnanosti do jiné země, musíte požádat o vydání nového formuláře U2. Zeptejte se na úřadu práce, zda kvůli tomu musíte jet zpátky do své země, nebo zda je možné vydat formulář na dálku.

Po příjezdu do cílové země musíte:

 • zaregistrovat se do evidence uchazečů o práci na úřadu práce daného státu, a to ve lhůtě 7 dníod data, ke kterému jste přestali být k dispozici úřadu práce v zemi, ze které jste odjeli
 • předložit při registraci formulář U2 (dříve formulář E 303)
 • souhlasit s tím, že se podrobíte kontrolám, které jsou u žadatelů o dávky v nezaměstnanosti v dané zemi prováděny, jako byste dávky pobírali v tomto státě.

Doporučujeme vám zjistit si co nejvíce informací o svých právech a povinnostech, které jako uchazeč o práci v tomto státě máte. Mohou se velmi lišit od práv a povinností, které jste měli ve státě, v němž jste se stali nezaměstnanými.

Poté vám bude vyplácena stejná částka, jako dříve, a to přímo na váš bankovní účet ve státě, ve kterém jste se stali nezaměstnanými.

Jestliže nechcete ztratit nárok na dávky v nezaměstnanosti, vraťte se do země, která dávky vyplácí, dříve, než vám nárok zanikne.

Jste-li občany Chorvatska, mohou se na vás vztahovat předpisy, které dočasně omezují vaše právo pracovat v některých státech EU.

Pobyt v zahraničí delší než 3 měsíce

Pokud chcete v zahraničí zůstat po dobu delší než 3 měsíce, budete muset úřad práce v zemi, ve které jste se stali nezaměstnanými, požádat o prodloužení vyplácení dávek během vašeho pobytu v zahraničí a svou žádost zdůvodnit. Úřad se může rozhodnout vám období 3 měsíců prodloužit až na 6 měsíců.

Toto prodloužení se však neposkytuje ve všech zemích. Informace o tom, zda a za jakých podmínek lze prodloužení udělit, získáte na úřadu práce ve vaší domovské zemi.

Většina zemí má stanovena jasná kritéria, podle nichž žádosti o prodloužení lhůty posuzuje. Mohou vás například požádat, abyste předložili:

 • důkaz o tom, že jste se během prvních 3 měsíců snažili najít práci
 • důkaz o tom, že během prodlouženého období budete mít větší šanci najít si zaměstnání v zahraničí
 • informace o pracovních příležitostech na trhu práce hostitelské země.

O prodloužení lhůty zažádejte co nejdříve. Podat žádost je třeba před uplynutím prvních třech měsíců.

Rovné zacházení

Při hledání práce v jiné zemi EU máte stejná práva jako státní příslušníci hostitelské země. Tato práva se týkají:

 • možnosti získat zaměstnání
 • pomoci ze strany úřadů práce
 • finanční podpory při hledání práce

Hostitelská země však může vyčkat, dokud si nevytvoříte skutečnou vazbu na místní pracovní trh, a teprve pak vám poskytnout určitý druh finanční podpory při hledání práce — např. nízkoúročenou půjčku pro nezaměstnané, kteří chtějí začít podnikat. Za skutečnou vazbu lze považovat váš pobyt v dané zemi a hledání práce po přiměřenou dobu.

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství