Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Prenos dávok v nezamestnanosti

 • Čo mám urobiť, aby som nestratil nárok na dávky v nezamestnanosti, ak si odídem hľadať prácu do zahraničia?

  Ak ste boli zaregistrovaný ako nezamestnaný počas aspoň 4 týždňov, môžete v štáte, kde ste sa stali nezamestnaným, požiadať o formulár U2. Tento formulár vás oprávňuje na uplatnenie si nároku na dávku v nezamestnanosti, kým si v zahraničí hľadáte zamestnanie. Po príchode do vašej cieľovej krajiny ho predložíte na úrade práce.

  zaregistrujete sa ako uchádzač o zamestnanie. Aby ste nestratili nárok na dávky, zaregistrujte sa do 7 dní odo dňa, keď ste prestali byť k dispozícii ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce v krajine, z ktorej ste odišli.

 • Kedy mám požiadať o predĺženie prenosu mojich dávok v nezamestnanosti?

  Ak nechcete stratiť svoje dávky v nezamestnanosti, mali by ste o predĺženie požiadať čo najskôr. Žiadosť musíte predložiť pred uplynutím prvej trojmesačnej lehoty.

 • Som občanom Poľska a do Spojeného kráľovstva som si prišiel hľadať prácu. Mám nárok na pomoc zo strany miestneho úradu práce, hoci som v tejto krajine nepracoval ani nežil?

  ÁNO — Ako občan EÚ máte tie isté práva ako občania Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o hľadanie si práce a pomoc zo strany miestneho úradu práce.

Získať hlavné informácie o tejto téme
Prenos dávok v nezamestnanosti
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo