Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/04/2017

Spørgsmål og svar - Overførsel af dagpenge

 • Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke mister min arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis jeg tager til at andet EU-land for at søge job?

  Når du har været registreret i 4 uger, kan du søge om en U2-blanket i det land, hvor du blev arbejdsløs. Denne blanket giver dig ret til at beholde din understøttelse, mens du søger job i udlandet. Når du har fået blanketten, giver du den til arbejdsformidlingen i det nye land.

  Når du ankommer til det nye land, skal du registrere dig som arbejdssøgende på den lokale arbejdsformidling. For at undgå at miste ydelser skal du gøre det i løbet af 7 dage efter den dag, hvor du ikke længere stod til rådighed for arbejdsformidlingen i det land, du forlod.

 • Hvornår skal jeg søge om at få min overførsel af arbejdsløshedsunderstøttelse forlænget?

  For at være sikker på, at du ikke mister understøttelse, skal du søge om en forlængelse så tidligt som muligt. Du skal søge, inden de første 3 måneder er gået.

 • Jeg er polak og er kommet til England for at finde et job. Har jeg krav på hjælp fra den lokale arbejdsformidling, selv om jeg ikke har arbejdet eller boet her før?

  JA — Som EU-borger har du samme rettigheder som britiske statsborgere til at søge job og få hjælp fra arbejdsformidlingen.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne
Overførsel af dagpenge
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning