Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 04/09/2017

Kui te ei leia tööd

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastusedEnglish
  • Brexiti-teemalised ELi väljaandedEnglish
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaEnglish

U2-vormis märgitud ajast varem koju minemine

Kui naasete riiki, mis teile hüvitisi maksab, enne teie U2-vormil märgitud perioodi lõppu, siis saate edasi töötushüvitist, millele teil on õigus. Töötushüvitise kestus ja kogusumma, millele teil on õigus, ei muutu.

Näidisjuhtum

Teil on õigus saada kaheksa kuud töötushüvitist riigis, kus töötuks jäite. Kaks kuud saite hüvitist selles riigis ja siis veel kaks kuud välismaal. Kui tagasi tulete, on teil õigus saada veel neli kuud hüvitisi.

Kui te ei leidnud tööd esimeses riigis, kuhu läksite, siis võite minna järgmisesse riiki tööd otsima. Kui soovite välismaal olles jätkuvalt oma töötushüvitist saada, siis tuleb teil

Küsige oma tööbüroost, kas peate selle uue loa taotlemiseks koju tagasi minema või saate seda teha teisest riigist.

  • nõustuda kõigi kontrollidega, mis selles teises riigis töötushüvitiste taotlejate suhtes läbi viiakse, nagu saaksite töötushüvitist selles riigis.

Teie välismaal viibimise aeg kokku (st kõikides riikides) ei tohiks ületada kolme kuud (mida on teile hüvitist maksva ametiasutuse nõusolekul võimalik pikendada kuue kuuni).

U2-vormis märgitust kauem välismaal viibimine

Kui jääte teise riiki kauemaks kui kolmeks kuuks ilma seal tööd leidmata ja pikendust saamata, siis kaotate õiguse saada mis tahestöötushüvitisi pärast teie U2-vormil märgitud perioodi lõppu ja teil tuleb uuesti saada õigus töötuskindlustusele. See tähendab, et teil võib olla vajalik mõnda aega töötada, enne kui teile tekib jälle töötushüvitise saamise õigus.

Kui arvate, et te ei saa kolme kuu jooksul tagasi tulla, siis peaksite enne selle kolme kuu möödumist võtma ühendust selle riigi tööturuasutusega, kus töötuks jäite, ja paluma neilt pikendust.

Taotlege pikendust nii varakult kui võimalik. Pikendust tuleb taotleda enne esialgse kolmekuulise perioodi lõppu.

Näidisjuhtum

Esitage pikendustaotlus kindlasti õigel ajal

Ramón Hispaaniast läks Ungarisse ja võttis kaasa U2-vormi (endise vormi E303), et ta saaks oma välismaal viibimise ajal kolme kuu jooksul edasi oma töötushüvitist. Kuid ta jäi tähtsa tööintervjuu pärast Ungarisse veidi kauemaks. Kui Ramón Hispaaniasse tagasi läks, siis oli ta kaotanud õiguse saada töötushüvitist.

Selle vältimiseks taotlege oma riiklikust tööturuametist pikendust alati enne kolmekuulise perioodi lõppu. Nad võivad nõustuda teie hüvitist veel kolm kuud edasi maksma, kuni otsite välismaal tööd. Kui te pole saanud vastust või pole kindel, kas saate pikendust, siis on teile kõige parem, kui naasete enne selle kolmekuulise perioodi lõppu.

Kui naasete oma koduriiki või taotlete pikendust pärast esialgse kolme kuu möödumist, siis riskite sellega, et kaotate oma hüvitise, nagu juhtus Ramóniga.

Isegi kui te töötushüvitist ei saa, ei saa teid teie uuest riigist lahkuma sundida tingimusel, et suudate tõestada, et otsite jätkuvalt tööd ja on suur tõenäosus, et selle ka leiate.

Hoidke alles koopiad oma tööle kandideerimise avaldustest, kutsetest tööintervjuudele ja muudest vastustest oma tööle kandideerimise avaldustele.

Töötushüvitise taotlemine pärast välismaal töötamist

Kui kaotate töö, siis peaksite üldiselt taotlema töötushüvitist riigis, kus viimati töötasite.

Kui olite oma eelmise töö- või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise perioodil piiriülene töötaja ( elasite ühes ELi riigis ja töötasite teises, naastes esimesse vähemalt kord nädalas), siis peaksite taotlema töötushüvitist riigis, kus elate, oma välismaal töötatud ajavahemike põhjal. Teil tuleb taotleda U1-vormi (varasemat vormi E 301) riigis, kus viimati töötasite.

Kui elasite oma eelmise töö- või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise perioodil muus ELi riigis kui see, kus töötasite, kuid naasite esimesse harvem kui kord nädalas, siis saate taotleda töötushüvitist kas oma elukohariigis või riigis, kus viimati töötasite. Kui lähete tagasi oma elukohariiki, siis tuleb teil taotleda U1-vormi (varasemat vormi E 301) riigis, kus viimati töötasite.

Isegi ilma vormita saab teie taotlusega tegelev asutus otse teistelt riikidelt teabe kätte. Kuid täidetud U1-vorm aitab neil tõenäoliselt teie taotluse kiiremini läbi vaadata.

Et oma töötushüvitise õiguste kohta rohkem teada saada, on kasulik võtta ühendust riikliku tööturuasutusega riigis, kus soovite hüvitist taotleda.

Vormid, mida vajate

  • U1-vorm (endine vorm E301): väljavõte perioodide kohta, mida võetakse töötushüvitise määramisel arvesse.

Selle vormi saate selle riigi (või nende riikide) riiklikust tööturuasutusest, kus viimati töötasite. Peaksite selle esitama riiklikule tööturuasutusele riigis, kus hüvitist taotlete.

  • U2-vorm (endine vorm E303): luba viia oma töötushüvitis teise riiki.

Selle saate riiklikust tööturuasutusest riigis, kus töötuks jäite. Peate selle esitama selle riigi riiklikule tööturuasutusele, kus tööd otsite, et end seal tööotsijaks registreerida.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid