Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 17/04/2018

Když se vám nepodaří práci najít

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

  • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
  • Publikace EU týkající se brexituEnglish
  • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Zkrácení pobytu v zahraničí oproti údaji ve formuláři U2

Pokud se vrátíte do země vyplácející dávky před uplynutím doby uvedené ve formuláři U2, budete i nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti, které vám byly přiznány. Doba, po kterou jsou dávky vypláceny, a jejich výše, na níž máte nárok, se nemění.

Ukázkový příběh

V zemi, ve které jste se stali nezaměstnanými, máte nárok pobírat dávky po dobu 8 měsíců. První 2 měsíce jste pobírali dávky v této zemi a další 2 měsíce v zahraničí. Po vašem návratu máte nárok pobírat dávky ještě 4 měsíce.

Pokud nenajdete práci v první zemi, do které jste odešli, můžete začít hledat práci v jiné zemi. Jestliže chcete i nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti musíte:

Zeptejte se na úřadu práce, zda kvůli tomu musíte jet zpátky do své země nebo zda je možné vydat formulář na dálku.

  • souhlasit s tím, že se podrobíte kontrolám, které jsou u žadatelů o dávky v nezaměstnanosti v dané zemi prováděny, jako byste dávky pobírali v tomto státě.

Váš celkový pobyt  zahraničí (tj. ve všech zemích) by neměl být delší než 3 měsíce (je možné jej prodloužit až na 6 měsíců, pokud s tím úřad státu vyplácejícího dávky souhlasí).

Prodloužení pobytu v zahraničí oproti údaji ve formuláři U2

Jestliže zůstanete v zahraničí déle než 3 měsíce, aniž byste si našli práci a aniž byste požádali o prodloužení výplaty dávek, ztrácíte nárok na veškeré dávky v nezaměstnanosti po ukončení doby uvedené ve formuláři U2. Na tyto dávky budete muset nárok znovu získat. To znamená, že před tím, než vám nárok na dávky v nezaměstnanosti znovu vznikne, budete možná muset být po určitou dobu zaměstnaní.

Pokud již víte, že se do 3 měsíců nevrátíte, měli byste před uplynutím této lhůty kontaktovat úřad práce v zemi, ve které jste se stali nezaměstnanými, a požádat ho o prodloužení výplaty dávek během pobytu v zahraničí.

O prodloužení zažádejte co nejdříve a před uplynutím prvních třech

měsíců.

Ukázkový příběh

Nezapomeňte požádat o prodloužení včas

Ramón ze Španělska se rozhodl odejít do Maďarska. Vyzvedl si formulář U2 (bývalý formulář E 303) a vzal si ho s sebou, aby mohl během prvních 3 měsíců svého pobytu v zahraničí i nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti. V Maďarsku však zůstal déle z důvodu důležitého pracovního pohovoru. Po návratu do Španělska zjistil, že nárok na výplatu dávek v nezaměstnanosti ztratil.

Aby se to nestalo i vám, vždy podávejte žádost o prodloužení u vašeho úřadu práce před uplynutím lhůty 3 měsíců. Úřad práce může souhlasit s tím, že dobu, po kterou vám bude vyplácet dávky během pobytu v zahraničí, prodlouží o další tři měsíce. Jestliže neobdržíte odpověď nebo si nejste jisti, že prodloužení získáte, je lepší vrátit se před uplynutím 3 měsíců domů.

Pokud se vrátíte domů až po prvních 3 měsících nebo o prodloužení zažádáte až po uplynutí této doby, vystavujete se riziku, že stejně jako Ramón o dávky přijdete.

I když dávky v nezaměstnanosti nepobíráte, nemůže vás nikdo nutit hostitelskou zemi opustit, pokud můžete prokázat, že i nadále hledáte zaměstnání a máte reálnou šanci ho najít.

Schovávejte si kopie svých žádostí o místo, pozvánek na pohovory a dalších odpovědí dokládajících, že práci aktivně hledáte.

Nárok na dávky v nezaměstnanosti poté, co jste pracovali v zahraničí

Přijdete-li o práci, měli byste zpravidla požádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi, ve které jste naposledy pracovali.

Pokud jste během svého posledního zaměstnání či výkonu samostatné výdělečné činnosti působili jako přeshraniční pracovník (žili jste v jedné zemi EU, ale pracovali jste v jiné a minimálně jednou za týden jste se vraceli do země svého bydliště), měli byste o dávky v nezaměstnanosti zažádat v zemi, ve které žijete. Nárok bude určen na základě doby, po kterou jste v zahraničí pracovali. Musíte požádat o vystavení formuláře U1 ( bývalý formulář E 301) v zemi, kde jste naposledy vykonávali výdělečnou činnost.

Pokud jste měli během svého posledního zaměstnání či výkonu samostatné výdělečné činnosti bydliště v jiné členské zemi, než ve které jste pracovali, ale vraceli jste se do země svého bydliště méně častěji než jednou za týden, můžete zažádat o podporu v nezaměstnanosti buď v zemi, kde máte bydliště, nebo v zemi, kde jste naposledy vykonávali výdělečnou činnost. Pokud se vracíte do země svého bydliště, budete muset zažádat o vystavení formuláře U1 ( bývalý formulář E 301) v zemi, kde jste naposledy vykonávali výdělečnou činnost.

Příslušný úřad, který se bude vaší žádostí zabývat, může sice získat potřebné informace přímo od dotčených zemí i bez tohoto formuláře, ale vyplněný formulář U1 mu pravděpodobné umožní vyřídit žádost mnohem rychleji.

Potřebujete-li zjistit, jaký je váš nárok na dávky v nezaměstnanosti, obraťte se na úřad práce v zemi, ve které chcete o dávky požádat.

Potřebné doklady

  • formulář U1 (bývalý formulář E 301): potvrzení týkající se časových úseků, které budou brány v úvahu pro přiznání dávek v nezaměstnanosti.

Tento formulář vám vystaví úřad práce země (nebo zemí), ve které jste naposledy pracovali. Poté ho předložíte úřadu práce v zemi, ve které žádáte o dávky.

  • formulář U2 (bývalý formulář E 303): souhlas s převodem vašich dávek v nezaměstnanosti do jiné země.

Tento formulář vám vystaví úřad práce státu, ve kterém jste se stali nezaměstnanými. Budete ho muset předložit při registraci do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce státu, ve kterém hledáte zaměstnání.

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství