Последна проверка: 24/01/2019

Ако не намерите работа

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Връщане у дома по-рано от посоченото във формуляра U2

Ако се върнете в страната, която плаща вашите обезщетения за безработица, преди края на периода, посочен във вашия формуляр U2, ще продължите да ги получавате, като продължителността и общият размер на помощите, на които имате право, ще останат непроменени.

Лична история

Имате право на обезщетения за безработица в продължение на 8 месеца в страната, в която сте останали без работа. Получавали сте обезщетения там в продължение на 2 месеца, а след това още 2 месеца в чужбина. Когато се върнете, имате право да ги получавате още 4 месеца.

Ако не сте намерили работа в първата страна, в която сте отишли, можете да потърсите работа в друга страна. Ако искате да продължите да получавате обезщетенията си за безработица, докато сте в чужбина, трябва да:

Попитайте в бюрото по труда дали трябва да се върнете у дома, за да кандидатствате за това ново разрешение, или можете да го направите от разстояние.

Общата продължителност на вашия престой в чужбина (т.е. във всички чужди страни) не трябва да превишава 3 месеца, като е възможно този срок да бъде удължен до 6 месеца, ако службата, изплащаща помощите ви, се съгласи на това.

Престой в чужбина, по-дълъг от посочения във формуляра U2

Ако останете в другата страна по-дълго от 3 месеца, без да намерите работа и без да получите удължение на срока, ще изгубите всичките си права на обезщетения за безработица след края на периода, посочен във вашия формуляр U2, и ще трябва да кандидатствате отново. Това означава, че е възможно да ви се наложи да работите известно време, преди отново да получите право на помощи за безработица.

Ако смятате, че не можете да се върнете до 3 месеца, свържете се със службата по труда в страната, в която сте останали без работа, преди изтичането на този период и помолете за удължаване на срока.

Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок.

Лична история

Кандидатствайте за удължаване на срока навреме

Рамон от Испания отива в Унгария, като взема със себе си формуляр U2 (бивш E 303), за да може да продължава да получава обезщетения за безработица, докато е там. Остава обаче малко по-дълго заради важно интервю за работа. Когато Рамон се връща в Испания, той е изгубил правото си на обезщетения.

За да избегнете това, винаги искайте удължаване на срока от вашето национално бюро по труда преди края на 3-месечния период. Оттам могат да се съгласят да продължат да ви изплащат обезщетения за още 3 месеца, докато търсите работа в чужбина. Ако не получите отговор или не сте сигурни дали ще получите удължаване на срока, най-добре е да се върнете преди края на 3-месечния период.

Ако се върнете във вашата страна или кандидатствате за удължаване на срока след изтичане на първите 3 месеца, рискувате да изгубите правото си на обезщетения като Рамон.

Дори ако не получавате обезщетения за безработица, не могат да ви накарат да напуснете вашата нова страна, ако можете да докажете, че все още търсите работа и има голяма вероятност да намерите такава.

Пазете копия от вашите кандидатури за работа, покани за интервюта и други получени отговори от работодатели.

Заявление за обезщетения за безработица след работа в чужбина

Ако изгубите работата си, обикновено трябва да кандидатствате за обезщетения за безработица в страната, в която сте работили за последно.

Ако по време на последния си период на работа или самостоятелна заетост сте били трансграничен работник ( живели сте в страна от ЕС , различна от тази , в която сте работили , и сте се връщали в нея поне веднъж седмично), трябва да подадете заявление за обезщетения в страната, в която живеете, въз основа на периодите си на работа в чужбина. Ще ви е нужен формуляр U1 (бивш E 301) от страната, в която сте работили за последно.

Ако по време на последния си период на работа или самостоятелна заетост сте живели в страна от ЕС, различна от тази, в която сте работили, но сте се връщали там по-рядко от веднъж седмично, можете да кандидатствате за обезщетения в една от тези две страни. Ако се върнете в страната си на пребиваване, ще ви е нужен формуляр U1 (бивш E 301) от страната, в която сте работили за последно.

Дори без формуляра службата, обработваща заявлението ви, може да получи нужната информация направо от другите страни. Но попълнен фомуляр U1 най-вероятно ще ѝ позволи да обработи заявлението ви по-бързо.

За да научите повече за правото си на обезщетения за безработица, най-добре е да се свържете с националната служба по заетостта в страната, в която искате да подадете заявление.

Необходими формуляри

Можете да получите този формуляр от националната служба по заетостта в последната страна (или страни), в която сте работили. Подайте го до националната служба по заетостта в страната, в която кандидатствате за обезщетения.

Можете да получите този формуляр от националната служба по заетостта в страната, в която сте останали без работа. Трябва да го подадете до националната служба по заетостта в страната, в която търсите работа, за да се регистрирате като търсещи работа там.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: