Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 25/04/2017

Vanliga frågor - Om du inte hittar något jobb

 • Om jag inte hittar något jobb i det andra landet och åker hem tidigare än vad som anges i mitt U2-intyg (eller E 303), får jag försöka i ytterligare ett land?

  JA — Men du måste ansöka om ett nytt U2-intyg för att fortsätta få dina arbetslöshetsförmåner (fråga den arbetsförmedling som utfärdade ditt första U2-intyg om du måste åka hem och ansöka om ett nytt tillstånd eller om du kan göra det från utlandet).

  Du får söka jobb utomlands i högst tre månader (dvs. i alla länder där du letar jobb medan du får arbetslöshetsförmåner). Du kan eventuellt få förlängt till högst sex månader, om myndigheten som betalar dina förmåner går med på det.

 • Hur länge får jag stanna i ett annat land och söka jobb där?

  Svaret på din fråga kan delas upp i två delar:

  Din rätt att vistas i ett annat EU-land

  Som arbetssökande kan du stanna i ett annat land så länge som du kan bevisa att du söker jobb där och har stora möjligheter att få ett – du måste kunna visa kopior på ansökningar, kallelser till intervjuer, positiva svar på dina ansökningar osv. Det gäller även om du inte har någon inkomst eller inte längre får några arbetslöshetsförmåner.

  Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land har du ändå rätt att bo kvar och få samma förmåner som landets medborgare om du är

  • tillfälligt arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycka
  • inskriven hos arbetsförmedlingen som ofrivilligt arbetslös efter att ha varit
   • anställd i mer än ett år, eller
   • anställd mindre än ett år (i så fall har du rätt till samma behandling som landets medborgare i minst sex månader)
  • inskriven på en yrkesutbildning (om du är ofrivilligt arbetslös måste utbildningen ha en koppling till tidigare anställning).

  Din rätt att fortsätta få arbetslöshetsförmåner utomlands

  Du kan fortsätta att få dina arbetslöshetsförmåner medan du söker jobb i ett annat land i tre månader. Pengarna betalas in på ditt bankkonto i det land där du blev arbetslös. Om du vill stanna längre än tre månader kan du ansöka om tre månaders förlängning. Du ska ansöka hos den nationella arbetsförmedlingen i landet där du blev arbetslös.

  Myndigheterna är inte skyldiga att bevilja en förlängning. De fattar sitt beslut på grundval av dina personliga omständigheter. Vissa myndigheter beviljar förlängning bara i undantagsfall, till exempel om du har varit sjuk eller råkat ut för en olycka under de första månaderna. Andra vill bara ha bevis på att du aktivt söker jobb utomlands (till exempel kopior på jobbansökningar).

Läs mer på huvudsidan
Om du inte hittar något jobb
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd