Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2017

Najczęściej zadawane pytania - Jeśli nie znajdziesz pracy

 • Nie znalazłem pracy w kraju, do którego wyjechałem, i wróciłem do swojego kraju przed terminem, który podałem w formularzu U2 (lub E 303). Czy mogę szukać pracy w innym kraju?

  TAK — Możesz wystąpić o nowy formularz U2, aby nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. (Dowiedz się w urzędzie pracy, który wydał Twój formularz U2, czy musisz w tym celu wrócić do kraju, czy też możnesz to zrobić na odległość.)

  Łączny czas Twojego pobytu za granicą (tj. we wszystkich krajach, w których szukasz pracy i otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych) nie powinien przekroczyć trzech miesięcy (z możliwym przedłużeniem do sześciu miesięcy – jeśli zgodzi się na nie organ wypłacający zasiłek).

 • Jak długo mogę przebywać w innym kraju, szukając tam pracy?

  Odpowiedź na to pytanie można podzielić na dwie części.

  Prawo do pobytu w innym kraju UE

  Jako bezrobotna osoba szukająca pracy możesz pozostawać tam tak długo, jak długo jesteś w stanie wykazać, że szukasz pracy i masz realne szanse na jej znalezienie. Możesz to wykazać, przedstawiając np. kopie podań o pracę, zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne lub pozytywnych odpowiedzi na Twoje podania. Jest to możliwe, nawet jeśli nie masz dochodu lub nie otrzymujesz już zasiłku dla bezrobotnych.

  Jeśli, mieszkając w innym kraju, stracisz pracę, możesz zachować prawo do pobytu w tym kraju i do otrzymywania świadczeń przysługujących miejscowym pracownikom w przypadku:

  • tymczasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem
  • zarejestrowania się w odpowiednim urzędzie pracy jako osoba bezrobotna z powodów od siebie niezależnych
   • po przepracowaniu ponad roku lub
   • po przepracowaniu okresu krótszego niż rok (w takim przypadku masz prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju przez co najmniej sześć miesięcy)
  • rozpoczęcia szkolenia zawodowego (jeśli utrata pracy nie była uzasadniona powodami od Ciebie niezależnymi, szkolenie musi być związane z poprzednią pracą).

  Prawo do dalszego otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych po wyjeździe za granicę

  Szukając pracy w innym kraju, przez trzy miesiące możesz nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Wypłacana Ci będzie ta sama kwota, co poprzednio, bezpośrednio na Twoje konto bankowe w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej. Jeśli chcesz zostać dłużej niż trzy miesiące, możesz ubiegać się o przedłużenie o kolejne trzy miesiące. W tej sprawie zwróć się bezpośrednio do publicznej służby zatrudnienia w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

  Władze krajowe nie mają obowiązku wyrażenia zgody na przedłużenie. Decyzję podejmą, uwzględniając okoliczności dotyczące Twojego przypadku. Władze niektórych krajów udzielają przedłużeń tylko w drodze wyjątku, np. jeśli w ciągu pierwszych trzech miesięcy przytrafiła Ci się choroba bądź wypadek. Inne kraje wymagają wykazania, że aktywnie poszukujesz pracy za granicą (np. przedstawienia kopii podań o pracę).

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Jeśli nie znajdziesz pracy
Prawo UE
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy